ЗА КАСИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ от 12 Май 2013

До Конституционния съд на Република България

До Главния прокурор на Република България

До Президента на Република България

До Централната избирателна комисия


Ние, долуподписаните граждани на Република България, се обявяваме за касиране на парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 година, поради грубото потъпкване на закона в деня за размисъл чрез активното вменяване на вина на ПП ГЕРБ от повечето медии и от лидерите на други политически партии в България. Това внушение за съпричастност на ПП ГЕРБ към подготовка за пласиране на предполагаеми 350 000 бюлетини и за готвено фалшифициране на изборните резултати, беше направено без абсолютно никакви фактически доказателства, базирано само и единствено на нарочени журналистически репортажи и слухове. Впоследствие се оказа, че тези бюлетини са били напълно законно отпечатани и съхранявани, една част като технологичен брак, а друга част - като годни над тиражни бройки, както е по договор.

Допълнитена причина за изискване за касиране на изборите са множеството нарушения, не само в деня на рамисъл, но и в самия изборен ден. Тези нарушения на изборния кодекс са констатирани както в страната така и в множество избирателни секции в Турция, където хора са допускани да гласуват без легитимен и валиден Български документ за самоличност. 

Смятаме, че живеем в правова държава, в която както народът, така и медиите и институциите трябва да спазват стриктно закона такъв, какъвто е. Ако днес не обърнем внимание на случващото се и си затворим очите, то занапред на всички предстоящи избори в деня за размисъл ще се предприемат подобни активни мероприятия в ущърб на една или друга партия.

Българският народ достатъчно е търпял всевъзможни опити за манипулация. Считаме, че такава груба и умишлена намеса в настроенията и нагласите на хората в деня за размисъл е абсолютно недопустима и противозаконна.

Надяваме се, че нашето мнение ще бъде взето предвид при разглеждане на внесените от ПП ГЕРБ на 22 май, три жалби до Конституционния съд, с искане за касиране и обявяване за изцяло незаконни изборите за народни представители за 42-ро народно събрание, проведени на 12 май 2013, и насрочване на нови такива.

 

С уважение,

долуподписаните граждани на Република България