Промяна на Конституцията на България

Ето един примерен вариант за промени

промяна в чл.63 - Народното събрание да се състои от 120 народни представители- промяна в чл.69 - народните представители да носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.- промяна в чл.70(1) - Народните представители да могат да бъдат задържани и срещу тях да може да бъде възбуждано наказателно преследване- промяна в чл.71 - Народните представители да получават възнаграждение не по-голямо от 4 пъти минималната работна заплата за страната- промяна в чл.91а(1) - омбудсманът да се избира от народа- промяна в чл.103(1) - Президентът и вицепрезидентът да носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции- промяна в чл.103(4) - Президентът и вицепрезидентът да могат да бъдат задържани и срещу тях да може да бъде възбудено наказателно преследване.- промяна в чл.129(2) - Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се избират от народа за 4 годишен мандат- промяна в чл.129(3) и чл.129(5) - съдии, прокурори и следователи да могат да бъдат сменяеми- промяна в чл.130(3) - Членовете на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право да се избират от народа за 4 годишен мандат- промяна в чл.132(1) - При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите да носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове- промяна в чл.143 (2) - Областния управител да се избират от народа за 4 годишен мандат- промяна в чл.147(1) и чл.147(2) - съдиите от Конституционния съд да се избират от народа за 4 годишен мандат- промяна в чл.147.(6) - членовете на конституционния съд да не се ползват с имунитет- промяна в чл.154(1) - Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията да принадлежи и на национална гражданска инициатива чрез подписка с подписите на поне 10% от имащите право да гласуват- Създаване на електронно гражданско народно събрание (ЕГНС). Законодателната власт е да се изпълнява на 51% от ЕГНС и 49% от Народното събрание. ЕГНС да изземе функциите на Велико народно събрание. Право на гласуване в ЕГНС да има всеки български гражданин навършил 18г и имащ поне средно образование.Промяна в гнилата политическата система няма как да се постигне без промяна на Конституцуята.

Също така да се създаде интернет страница в която гражданите на Република България да могат да предлагат промени във всеки и един момент.