Спиране на застрояването в Борисовата градина и Южния парк

До членовете на Столичния общински съвет

До Министър-председателя на Република България

 

Уважаеми дами и господа,

Настояваме за прекратяване на възможностите за застрояване на парковете в София, за които са дадени възможности с приемането на Общия устройствен план на града през 2009г.

Настояваме за промяна на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община и на предложения Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина, които да променят предназначението на терените на София ленд, който към момента е зона за Спорт и Атракции, предимно в околоградския регион (СА2), както и на терена в непосредствена близост - паркингът зад спортния център на Малееви, където в момента са започнали строежи и са Смесени многофункционални зони (СМФ1). Тези терени са неизменна част от Борисовата градина - Погребите и следва да бъдат отново Зона за градски паркове и градини (ЗП).

Настояваме за промяна на Общия устройствен план (ОУП) и по отношение на Южния парк, където по същата схема се предвижда отнемане на терени от парка, които под предлог да се използват за спорт и атракции ще бъдат застроени в частта около ул. Хенрик Ибсен и ул. Козяк. Към момента два значителни терена в този участък са предназначени за Зони за спорт и атракции в предимно градски район и предимно в околоградски район (СА1 и СА2). Същото се отнася и за ъгъла на бул. Петко Тодоров с ул. Бяла Черква, който в момента е отнет от парка и е Смесена многофункционална зона (СМФ), позволяваща високо строителство на жилища и офиси в самия Южен парк. Настояваме за промяна на предназначението на тези терени на Зони за градски паркове и градини (ЗП).