За забрана на лова като спорт

Човечеството ловува от векове,навярно и ще продължи да го прави,но има една много тревожна практика,частните ловни стопанства... Там животното няма никакъв шансза живот,ако някой е платил,то ще бъде отстреляно. Не малко са и случаите дивечът да бъде упояван за да е лесна мишена за богати пишман ловци. Има и тенденция да се примамва свободен дивеч на територията на ловно стопанство....

Ние считаме тези практики за жестоки и опасни,застрашаващи биологичното разнообразие в Република България и настояваме да бъдат прекратени чрез обществен дебат и промяна на нормативните актове регулиращи тази дейност, както и за завишаване на контрола от страна на държавата,който в момента е почти фиктивен.