Спиране на убийствата с психотронни оръжия

Експерименти в областта на така наречените несмъртоносни оръжия, които работят на базата на радиация на електрически, магнитни и елктромагнитни полета в нискочестотния и високочестотен спектър, с ултра и инфразвукови вълни, както и електрошокове имат за цел да манипулират психиката, физиката и поведението на човек като ги насочват в определена посока. Тези експерименти за контрол на съзнанието (Mind control) се провеждат върху невинни хора, повечето от които не знаят за това и целят манипулиране на централната нервна система. В резултат на това те осакатяват засегнатия и довеждат до хронични болести като намаляват значително продължителността му на живот. Жертвата бива измъчвана ежедневно и постоянно се следят нейните жизнени показатели. За изпълнението на подобни експерименти биват наемани престъпници и се ръководят от министерство на отбраната, като в тях участват университети, болници, полиция.

Освен физическото и психическо увреждане на здравето на жертвите се нарушават основните човешки права, индивидуалните свободи и човешкото достойнство и по този начин се застрашава демокрацията в нейната цялост.

Това е престъпление не само срещу отделният индивид, а и срещу човечеството!

Организация срещу злоупотреба с психотронни оръжия