В подкрепа раждаемостта на българите!

На 1 април 2015 г. българският  парламент не подкрепи специалните данъчни мерки за поощряване на раждаемостта на социализираните и работещи българи, внесени от коалиция Патриотичен фронт. За разлика от маргиналните слоеве, така наречената средна класа повече от десетилетие не получава никаква държавна подкрепа за отглеждане на децата си. Идеята на закона е родителите да могат да приспадат от дължимите данъци по 2400 лв. за всяко дете, като по този начин спестят за  децата си онова, което други получават като детски надбавки.

Нека опитаме да съберем поне 100 хиляди подписа до месец октомври, когато закона може да бъде гледан отново. Да докажем, че България трябва да стимулира раждаемостта и на изрядните данъкоплатци, да се грижи и за техните деца!