Оставка на Светлозар Дамянов и пълен одит на ВиК Шумен


Всички правителства от 80-те години на 20 в. насам, редица държавни институции, кметове и общински съветници са длъжници на шуменските граждани. Оттогава гр. Шумен има проблем с питейната вода, а шуменци са заложници на ВиК - Шумен и политко-икономическата мафия, която стои зад дружеството.
За всички тези години местна власт и държава не направиха нищо за подобряване качеството на питейната вода. За сметка на това цената на доставяната вода стана една от най-високите в страната.
За всички е ясно, че причина за това не са обективни обстоятелства, а недалновидно управление на ВиК оператора, чиято цел очевидно не е да бъде в услуга на шуменци, а средство за лично облагодетелстване на определени кръгове. Някой трябва да поеме отговорност за всичко това.
От 1985 г. насам с прекъсване само м/у 2010 г. и 2013 г. Управител на ВиК Шумен е инж. Светлозар Дамянов. Той трябва да бъде първият, който да си тръгне, за да имаме шуменци някакъв шанс да пием чиста вода на поносима цена. 
Оставка за инж. Светлозар Дамянов като Управител и пълен одит на ВиК - Шумен.