СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА СМЪРТА НА ДЖЕРРАРД

 

преди 28 минути

До Президента на Република България

 

До Министър-председателя на Република България

 

До Председателя на Народното Събрание на Република България

 

До Министъра на Правосъдието на Република България

 

До Министъра на МВР

 

До Министъра на МЗХ

 

До всички политици и партии в Република България

 

До Омбудсмана на Република България

 

До всички медии в България

 

До всички заинтересовани граждани в България

 

 

От всички,

които страдаме заради своеволията спрямо поправката в закона за инкриминиране на насилието над животните. Спрямо този закон и частта от НК вие трябва да съдействате, за да бъдат наказани убийците, които не само, че продължават, а и нарастват с вашето безразличие господа политици и медии.

На базата на

Наказателен кодекс:

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.)

(1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три... години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

... (2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Закон за МВР:

Чл. 58. Полицейските органи предотвратяват и разкриват престъпления.

Чл. 6. Основните задачи на МВР са:

2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

Искаме отговор на нашите жалби и наказание за случая с убития Джеррард :

 

ДЖЕРРАРД, нашето момче беше убито по -жесток начин, блъснат от човек в дясното слепоочие, с кола която кара с 106 км, ударен пада и умира от приток на кръв, която нахлува в мозъка. А убиеца е на свобода. Има пуснати жалби, полицията е установила деянието, има аутопсия, всичко по реда си. Но явно прокуратурата спи, отново. Искаме справедливост, не може да убиват на всеки ъгъл, господа магистрати ! Не може вечно да спите ! Хайде да вземем да работим с тия закони , не само да ги заобикаляме !

 

Моля ви всички заедно, обединени от една кауза, да подпишем тази петиция и престъплението на този човек бъде наказано. Нека има справедливост и адекватна, справедлива присъда.

Благодаря ви много! Моля всички хора за съдействие, защото утре той, може да убие човек. Нека получи наказание за престъплението си!

Магдалена Тошева – загубила скъп член на семейството си !

 ДЖЕРРАРД,нашето момче беше убито по -жесток начин,блъснат от човек в дясното слепоочие,с кола която кара със 106 км,ударен пада и умира от приток на кръв ,която нахлува в мозъка.А убиеца е на свобода.Моля ви всички заедно,обединени от една кауза,да подпишем тази петиция и престъплението на този човек бъде наказано.Нека има справедливост и адекватна и справедлива присъда,.Благодаря ви много!,Моля всички хора за съдействие,защото утре той ,може да убие човек.Нека получи наказание за престъплението си! Магдалена Тошева.