За запазване на „Център за култура и дебат „Червената къща“

„Център за култура и дебат „Червената къща“ е първото независимо културно пространство в България.  Като такова (и единствено), тя е оживена  вече десет години – в дома на големия скулптор Андрей Николов  се прихваща крехкият „независим театър“,  съвременният танц  в България, тук прохождат артисти,  за които догматичната ни културна общност до днес строи клади,  а оттатък Стената са носени на ръце.  В „Червената къща“ се организират критични дискусии на обществени теми, политици и маргинали прекрачват наравно прага, над който е изписано Voi che entrate qui lasciate ogni cattivo pensiero – „Предразсъдък всеки тука оставете“ .  И понеже преодоляването на предразсъдъците е способност на духовно развития човек,  за някои по-материалистични стационари на културата „Червената къща“  остава мястото, за което всеки е чувал, но никой не е ходил там.  Носят се легенди за заровени в пазвите й богатства, за „нечисти сили“, които вилнеят, самозванстват и сквернят дома на големия ни скулптор. 

Но дори бегло надникване през ключалката на „Червената къща“ разкрива  светлата територия на едно демократично устройство, където  се говори езика на толерантността, което приобщава и стимулира към развитие на индивидуалния почерк , смело се  поема риска в името на опита  с мъдрото съзнание, че всяко откритие е родено от експеримент. „Червената къща“ е територия на  напредъка, на творческата свобода, без която никога няма да можем да надскочим академичното тесногръдие и рецидива на продуктовото мислене в културата. 

Днес се разбира, че за десетте години дейност на „Център за култура и дебат „Червената къща“  от Министерството на културата са отпуснати 20 000 лв. грантове по проекти, а само от 2013 до сега „Червената къща“ е платила на Министерство на културата 160 000 лв. под форма на наем.

Същият този невъобразимо висок наем е причината за предстоящото затваряне на „Червената къща“.

Преди да стане „Червена къща“ тази сграда е била развалина. Сега е пълнокръвен, жив, идеално поддържан културен център.

 Срам за това Министерство.

N.B. Целта на петицията е да предизвика отговорната институция (Министерство на културата) да преразгледа договорените условия за предоставяне на къщата, и да потърси възможност за разрешаването на тази проблематична ситуация.