Искаме договора на д-р Вътковска за работа със НЗОК да бъде продължен!

Доктор Вътковска е специалист детски болодробни болести. 

Нашите деца са лекувани от нея, спасявала ни е, помагала ни е, успокоявала ни е и ни е вдигала телефона по всяко едно време на денонощието, всеки ден.

Нашите деца са малки и често боледуват. Някой от тях са с хронични заболявания и астма. Ние имаме доверие само на нея и искаме тя да продължи да лекува децата ни. Безплатно!!! Защото сме пълноправни граждани, плащаме данъци и защитаваме,и обичаме децата си.

В града ни няма друг специалист детски пулмолог. 

Кого наказва НЗОК, прекратявайки договора на доктор Вътковска???

- Нас! 

Вие искате ли да плащате всеки път, за всеки преглед?

Аз НЕ!

АКО И ВИЕ ИСКАТЕ ДОКТОР ВЪТКОВСКА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ПРЕГЛЕЖДА ВАШИТЕ ДЕЦА БЕЗПЛАТНО ПОДПИШЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Поля Еротеева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...