ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПРИСЪСТВЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ"ПРАВО" И СПЕЦИАЛНОСТ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"В ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"-БЛАГОЕВГРАД

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИСЪСТВЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД


Във връзка с Заповед №1193 от 21.05.2021 г. на Ректора на Югозападния университет, студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград смятаме за ненужно провеждането на присъствени семестриални изпити.
Глобалната епидемична обстановка, високата заболеваемост в гр. Благоевград и възможността от заразяване и разпространение на Covid-19 между студенти, техните семейства и близки, преподаватели и служители на администрацията на университета, студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ считат за неоснователен риск провеждането на присъствена изпитна сесия.
Изпитните сесии от изминалата 2019/2020 г. ясно и неопровержимо доказаха, че задължителните семестриалните изпити могат да бъдат проведени в формат на онлайн изпитване, което сравнително помогна за ограничаването и превенцията от вируса Covid19.
Студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ считаме, че е ненужно семестриалните изпити да бъдат проведени присъствено поради причини като:


1. Висока заболеваемост, която може да се прояви при възможността голяма маса хора да бъдат в една сграда или стая.

2. Въпреки осигурените предпазни мерки от страна Югозападен университет „Неофит Рилски“, студентите са застрашени от вируса Covid-19, по време когато имат възможността да контактуват помежду докато изчакват своя ред за явяване на изпит във или извън сградата на университета.

3. Голям брой студенти живеят в отдалечени места на Република България, което довежда до нуждата те да пътуват с превозни средства, в които има голямо струпване на хора, като влак или автобус.


4. Много от студентите нямат възможност да наемат или пренаемат вече освободена квартира, което обективно затруднява техния престой в гр. Благоевград.


5. Семействата и близките на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ се страхуват от възможността техните синове, дъщери, внуци и внучки, приятели и съседи да бъдат изложени на реалната опасност от заразяване с вируса Covid-19, което също така би изложило на опасност всички техни близки, които живеят или дружът с тях.

Не на последно място, решението Ви от днес /25.05.2021/, именно специалност "Право" и специалност "Национална сигурност"да са единствените с присъствени изпити, ни поставя в още по-голямо недоумение. Нима правилата не са еднакви за всички? Различното третиране на част от група хора си има име и то е Дискриминация.

Уважаеми г-н Ректор,

Разчитаме на вашата компетентност и правна толерантност за постигане на справедливост в повереното ви образователно заведение.

 

С уважение,
Студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград


Стилиян Апостолов "Si vis pacem, para bellum"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Стилиян Апостолов "Si vis pacem, para bellum" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...