В подкрепа на отвореното писмо на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград

ОТВОРЕНО ПИСМО
от педагогическия колектив
на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

ДО:
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА,
НАЧАЛНИКА НА РУО – БЛАГОЕВГРАД,
КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изразяваме своето несъгласие с решението относно план-приема за 2019-2020 год. За втора поредна година броят на паралелките в ПГИ „Иван Илиев“ са намалява. Вместо предложените от ПС 5 паралелки, те са редуцирани на 4. Предложението ни за прием от 5 паралелки напълно отговаря на разработените от МОН правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, където са посочени като приоритетни професионални гимназии, паралелки с професионална подготовка, както и паралелки в посока на STEM профили. 
С взетото от Вас решение за прием на 4 паралелки през учебната 2019-2020 год. В ПГИ „Иван Илиев“ бъдещите ученици и техните родители са лишени от правото им на избор за обучение в желани от тях специалности. В подкрепа на нашето справедливо възмущение е и фактът, че досега винаги сме реализирали заявения план-прием без никакви колебания.
С това отворено писмо настояваме за промяна на решението Ви, което да бъде в полза на гимназията, а именно план-прием от 5 паралелки и пазарните сили да решат съдбата на конкуриращите се за ученици училища. Убедени сме, че ще реализираме този план-прием, тъй като предоставяме качествено образование на нашите ученици и възможности за по-нататъшната им професионална реализация. Доказателство за това твърдение е, че към възпитаниците ни интерес проявяват представители на малкия и средния бизнес в града, в областта, а и в страната. Успешно дипломиралите се работят в икономически отдели, банки, счетоводни къщи, в администрацията, в IT сектора.
В подкрепа на изложените аргументи сме предоставили и подкрепящи писма от представители на бизнеса. Качественото образование, което предлагаме на учениците в ПГИ е видно и от факта, че випускниците ни успешно полагат държавни зрелостни изпити, както и държавни изпити по теория и практика на професията. Учениците ни успешно участват и в национални, и в европейски проекти, свързани с техните професионални умения и компетенции, и завоюват призови места в национални състезания.

С УВАЖЕНИЕ:
Колективът на ПГИ „Иван Илиев

 
 
1388
Достигнати хора
478
Ангажирания

Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook