ФМИ-ПУ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕКАН,
УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО НА ФМИ,

С настоящата петиция, ние, долуподписаните студенти от II, III и IV курс от ФМИ на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” , ясно изразяваме своето несъгласие с провеждане то на занятията на настоящата учебна 2020/ 2021 година изцяло в онлайн среда.


Ние сме убедени, че липсата на присъствено обучение ще затрудни усвояването на нови знания и умения, така и ще ни отнеме реалния контакт с колеги и преподаватели.


Смятаме, че дистанционното обучение не може да замести присъствената практика!


Нашето предложение е хибридна форма на обучение: Лекциите да бъдат провеждани в онлайн среда, а упражненията по групи – присъствено, съобразно въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки!

Нека всички студенти имаме възможността да изразим мнението си! 

НЕКА БЪДЕМ ЧУТИ !!!

 


СТУДЕНТИТЕ НА ФМИ ПУ    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам СТУДЕНТИТЕ НА ФМИ ПУ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook