ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ВИДЕОЗАПИСА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В КАТ и СЪД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПРАВИЛА и РЕД, СЪЗДАВАЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

ОТНОСНО:
Тази петиция е "ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ВИДЕОЗАПИСА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В КАТ и СЪД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПРАВИЛА и РЕД, СЪЗДАВАЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ" .

Всеки подпис под тази петиция е израз на свободната, гражданска воля държавните институции и органите на реда да приемат нужните закони, нормативни актове и правила УЗАКОНЯВАЩИ ВИДЕОЗАПИСА (от камери, виреорегистратори и пр.) като доказателство за установаване на извършено действие на пътя, паркинга и пр.. Като съответните държавни органи да приемат, разглеждат и да се произнесат дали заснетото действие/ деяние представлява пътно нарушение. При установяване на пътно нарушение, документирано, чрез видеозапис, нарушителят еднозначно и безусловно да бъде наказан по предвидения от закона начин.

ИСКАНЕ НА ПЕТИЦИЯТА:

Уважаеми Държавници,
Уважаеми Граждани на Република България,

Ние, подписалите тази петиция "ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ВИДЕОЗАПИСА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В КАТ и СЪД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПРАВИЛА и РЕД, СЪЗДАВАЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ" считаме, че ние гражданите на нашата Държава трябва да се включим активно в създаването на безопасност и ред на пътя, гарантиращи спокойствието, сигурността и правото на живот на гражданите на РБ.

При цялото ни уважение и респект към Закона, Властта, и Служителите на реда, считаме че въпреки добрата работа, която вършат, голяма част от пътните нарушения остават НЕвидими, НЕзабелязани и НЕсанкционирани поради липсата на достатъчно добро покритие на пътната инфраструктура с технически съоръжения наблюдаващи трафика.

Поради невъзможността на всеки път да има камери, то ние гражданите подписали тази петиция изразяваме своето желание да бъдат приети Закон, Правила, Нормативни актове и да бъде изградена система за онлайн изпращане на видозаписи от видеокамери, видоерегистратори и пр., които съответните държавни органи да разглеждат и използват като доказателства при установяването на нарушения и нарушители. Съответно да бъдат строго санкционирани всички действие на пътя засташаващи живота, здравео и достойнството на Гражданите на РБ.


д-р Делян Костадинов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам д-р Делян Костадинов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook