Протест в подкрепа правата на Ана-Мария

Протестираме срещу опитите за протекционизъм от страна на МОН към директора и служителите на 4-то помощно училище,гр.София и настояваме за реално разследване на случая с тормоза над Ана-Мария - ученичка от това училище!

С протеста си подкрепяме Ана-Мария и родителите и.

Искания на протеста:
1. Чисто разследване без протекционизъм от срана на МОН;
2. Адекватни мерки срещу всички виновни;
3. Институциите да  започнат да си вършат работата непосредствено след подаден сигнал/жалба, а не след възникването на обществен скандал;
4.Осигуряване на максимално сигурна среда за децата ни във всички заведения, в които не се допуска те да бъдат придружавани от родители - училища, детски градини. За целта искаме:
- Инсталиране на камери в тези заведения - навсякъде - в класни стаи, в учителски стаи, в директорски кабинети , в коридори и пр., както и записите от камерите да се съхраняват поне един месец назад.
- За децата със СОП да се осигури  персонален асистент, които да бъде с тях през цялото време докато те са в тези заведения - в час, в междучасията и пр. Този асистент трябва да е завършил специална педагогика и основната му роля да е не само да следи за сигурността на ЕДНО дете, но и да го обучава и опосредства комуникацията между него и съучениците му или общообразователната учителка. Персоналнят асистент носи Персонална отговорност за физическото и психическото състояние на детето. Персоналният асистент на момичета не може да е мъж.
- Периодична проверка на психичното състояние на преподавателите ( на 6 месеца)
-Към всяко училище да има родителски съвет, който да има право да участва в учителските съвещания.
- Във всяко училище да има психолог ;

5. Мандатност на поста училищен директор;

6. Публично извинение от зам. министъра на образованието и науката Ваня Кастрева и от Лазар Додев към Анна – Мария и родителите и , като и към всички хора с аутизъм, за потъпкване на достойнството им.