ОСТАВКА на г-жа Лилова - председател на ДАЗД!

Ние, от гражданска инициатива „Не на стратегията за детето 2019-2030“, настояваме за ОСТАВКА на председателя на Държавна агенция за закрила на детето – г-жа Елеонора Лилова! Като родители и граждани сме загрижени не само за нашите деца, а и за бъдещето на цялото поколение граждани на България, затова считаме, че:

- предложената от г-жа Лилова Национална стратегия за детето 2019-2030 „Всички права за всички деца“ не защитава правата на децата и техните семейства;

- Г-жа Лилова отказа прозрачност и запознаване на българското общество с това кои организации са участвали в написването на стратегическия документ и не осветли техните финансови източници;

- Г-жа Лилова манипулира обществеността с твърдението, че крайната мярка като отнемане на деца от техните семейства ще се прилага при наличие на „насилие“, а обществото и медиите вече знаят за достатъчно многобройни случаи на посегателства на социалните служби над самотни и многодетни семейства, изпаднали в беда поради лоши финансови условия или заболяване на родител, които не са упражнили насилие над децата си. Считаме, че този модел е насилие от страна на социалните служби над децата, защото всеки психолог може да потвърди, че трайното отделяне на деца, привързани към биологичните си родители, причинява травма на детето, понякога за цял живот. Затова считаме, че г-жа Лилова не може да контролира и предотврати това насилие от социалните служби над хиляди български деца;

- В гореспоменатия стратегически документ, защитаван от г-жа Лилова, се копират международни практики по закрила на децата, които са геноцид над народите, тъй като са тоталитарно изкривени системи срещу семейството, особено и предвид наличие на статистики от западните държави, сочещи намаляване на раждаемостта при същите практики за закрила и увеличение броят на детските самоубийства при деца отнети от биологичните родители.

Ето защо считаме, че г-жа Лилова служи на различни и неизвестни НПО, усвоили милиони от също неизвестни източници за прокарване на антибългарски практики за закрила на децата. Г-жа Лилова като представител на ДАЗД не защитава българските деца с политиката, която води заедно с правителството, за да се усвоят средства предоставени по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Меморандум за разбирателство и Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Част от тези средства е нужно да се дават за действителна помощ на семействата с деца в нужда, които не са обект на насилие, а не на приемни родители. Семействата живеещи в бедност са незащитени и социалните служби се възползват да отнемат техните деца! Ние считаме, че отнемането на дете, което е привързано към биологичните си родители е НАСИЛИЕ от страна на социалните служби. От всичко гореизложено считаме, че Национална стратегия за детето 2019-2030 е антихуманен и противосемеен документ, който не бива да бъде приеман, защото утвърждава ювенална юстиция, която по същество е геноцидна социална диктатура!

Ето защо настояваме г-жа Лилова в качеството си на председател на ДАЗД незабавно да понесе своята отговорност и да подаде своята оставка!

Публикуваме становища, отхвърлящи и критикуващи Национална стратегия за детето 2019-2030:

СТАНОВИЩЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Относно проект за НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО

Становище на Главно мюфтийство

 
Гражданско сдружение Асоциация общество и ценности
Гражданско сдружение Справедливост
Гражданска инициатива на родителите София
Граждански форум за защита на детето и семейството
Гражданско сдружение „Деца на природата“
Гражданска инициатива за семейството
Гражданско сдружение „Логос Глобал Вижън-България“
Гражданско сдружение Асоциация за домашно образование
Гражданско сдружение „Балканско Атонско сдружение“
Гражданско сдружение „Път към свободата“
Гражданско сдружение „Рома дестини“
Гражданско сдружение „Избор за живот“
Гражданско сдружение „Родилница“
Гражданска инициатива на родителите Пазарджик
Гражданско сдружение „Барсъ“
Асоциация СЕДИФ
Национална асоциация „Българско черноморие“
Фондация „Потребители за справедливост“
Фондация „Съживление“
Фондация „Множествена склероза – не си сам“
Фондация „Светлина на Балканите“
Фондация „Възможности за всеки“
Фондация СЕД
Фондация „България си струва“
Фондация „Бъдеще 21 век“
Фондация „НОВА“
Фондация „Възстанови живот“
Фондация „ХИП България“
Фондация „Адвокати за живот“
Фондация „Мост на любов – България“
Фондация „Освободи“
Фондация „Защита правата на децата“
Фондация „Корнърстоун“
Фондация „Пълноценен живот“
Форум за съвременно образование
Българска Християнска Медицинска Асоциация
Фондация „Актуални младежи“
Фондация „Мисия възстановяване“
Фондация „Вяра, надежда, любов“

Становище на Асоциация домашно образование

и много други.

Подпишете петицията и се присъединете към "Не на стратегията за детето 2019-2030!"

55451719_2253669864656352_7461221296894902272_n.jpg

 


Не на стратегията за детето 2019-2030    Свържете се с автора на петицията