Срещу новите по-стоги мерки до края на 3.2021


  • Петиция срещу новите предложени, по-строги мерки до края на месец март 2021 заради извънредното положение,което присъства в нашият живот от почти година.    Мерките който гласят “частична” блокада над почти целия частен както и държавен сектор,именно един от най-важните образователния ,частичтият сектор който няма да бъде засегнат остава произдодствения който работи на основата за “износ” , което ще е губещо за много Европейски страни .                                               Освен хранителните вериги и магазини, дрогерии ,аптеки, банки ,застрахователните компании , който ще бъдат Незасегнати от“частичната блокада” спадат и туристическия сектор както спортни мероприятия.                                          Предлагам решение справедливо за всички който искат да ходят на работа , посещават учебните заведения и обществените места , както и за тези който не желаят,съответното смятат че това Не е в полза срещу разпространението на Ковид 19. В предложението на здравният министър Костадин Ангелов става ясно че Незасегнати от “частична блокада” , няма да бъдат също и служителите в държавните администрации и институции , както и служителите работещи в градския транспорт .       Предлагам преустановяване именно на тези работници от:държавните администрации и служителите на градския транспорт , от който гражданите няма да имаме особена полза тъй като голяма част от нас ще бъдат “блокирани “ от работа, заради “блокадата” на голямата част от секторите в който ние голяма част от гражданите на Република България работим.                                 Освен аптеките , който се намират на всеки ъгъл , дрогериите в който няма да можем да си позволим да пазаруваме, за застраховка също няма да имаме пари,за храна също ще свършат парите, за връщане на заеми също няма да имаме пари, а пък успоредно с това институциите за регистрация на безработни, който ще се увеличават, не могат да приемат по-голям капацитет от граждани , заради спазването на мерките за дистанция. Работниците в градския транспорт също няма да са в полза на голяма част от гражданите ,защото ще са”блокирани” от работа, успоредно с тях ще бъдат “блокирани “и секторите за забавления,също така и образователния сектор.                                  В този ред ма мисли предлагам , задълженията на работниците в секторите на държавната администрация и институции, както и служителите в градския транспорт да се преустроят в полза на част от гражданите, като за цел имат да обслужват нужди като-пазаруване и плащане сметки , спазвайки мерката за носене на маска ,за тази част от гражданите който искат да останат в къщи защото смятат и осъзнават че това е в полза срещу разпространяването на Ковид 19. Държавата да отпуска парични средства в вид на парично възнаграждение възоснова че “работят в полза” срещу разпространяването на вируса, който да покриват тяхните битови нужди,средства за обеспечаване на тяхните заеми, както и средства за подпомогането за децата който ще преминат към онлайн обучение по желание на родителя настойник . Като основание за това предложение , считам фактите че служителите от тези два сектора(административен и градски транспорт) , дори извършвайки нормалните си работни задължения , биват в постоянен контакт с граждани който са “потенциални преносители” на вируса Ковид 19 . “Помагането” на тази част от гражданите който смятат за редно да си останат в къщи,да се извършва осъзнато чрез носене на маска, което е против конституцията на Република България и е описано В Закона за ограничаване носенето на облекла прикриващо или скриващо лицето в чл 1 ,чл 2.                                                  Предлагам,в полза на останалите гражданите на република България който мислият и осъзнават че няма полза от въведените до сега мерки, срещу разпрастраняването на вируса Ковид 19 , и осъзнато приемат потенцялната възможност “да се заразят както себе си така и семейството си с вируса Ковид 19 , да им се даде правото да си “заслужат”това “възнаграждение “ като парично средство, като им бъде дадено правото да работят, да посещават обществени места , провеждат спортни мероприятия и екскурзии ,като това протича осъзнато,без носенето на маска което всъщност гласи Конституцията на Република България.                    Основанията ,за това предложение да бъде въведено като” мярка” за борба срещу разпространяването ма Ковид 19 са:         няма да се налага на много сектори който са засегнати от “частичната блокада” да затворят , което ще намали безработицата, която се очаква в противен случай. Гражданите който искат да пристъпят към тази “мярка”осъзнато разбират “потенциалният“риска от заразяването с вируса и осъзнато го приемат.                  Като основание ,предложеното да бъде прието излагам фактите ,че:                       по-този начин възможността на “потенциално заразени и здрави” да се срещнат ще бъде сведен до минимум,       което ще помогне да се ускори и “процесът по изграждането на групов имунитет” , също така смятам че възможността в болниците да попадат наистина заразени от Ковид 19,а не всички граждани,с подобни симптоми, както до сега, което доведе до затруднения на здравната система., по-този начин личните лекари на гражданите, който се “борят “от вкъщи срещу разпространяването на вируса, ще имат възможност да бъдат преглеждани по домовите ,което отново намалява възможността да се “срещнат с вируса”. Важно основание,да бъдат одобрени посечените мерки, е че по този начин няма да бъдат нарушени конституционните права на нито един осъзнат гражданин на република България ,но над който станахме свидетели на “физически насилие” върху граждани заради “не спазването” на досегашните мерки,който доведоха също до много сериозни финансови загуби както и на загуба на работни места за много голяма част от гражданите в държавата .          Смятам че одобрението на предложените мерки ,ще доведе до гражданско спокойствие, което до сега липсва, заради хаоса и паниката в която вече почти година аз в частност и мойте сънародници живеем,както и видния резултат от не-ефективните , до сега прилагани мерки. Смятам ,също така че предложените мерки са СПРАВЕДЛИВИ към ВСИЧКИ граждани на Република България ,не само в частност на група от граждани .

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Gergana Pancheva да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...