Да спасим животните-жертви на ВИП Брадър 2014!!! Let's save the animals!!!

                                                                                До Президента на Република България

                                                                                До Министър-председателя на Република България

                                                                                До Министъра на Правосъдието на Република България

                                                                                До Министъра на МВР

                                                                                До Министъра на МЗХ

                                                                                До Министъра на културата

                                                                                До всички политици и партии в Република България

                                                                                До Омбудсмана на Република България

                                                                                До всички заинтересовани граждани в България

                                                                                До всички медии в България

 

Господ е създал небето, земята, моретата ...създал една пъстра палитра от растения и животни, накрая създал НАС с една единствена цел да даваме ЛЮБОВ, ЗАКРИЛА, ВСЕОДАЙНОСТ, ГРИЖА КЪМ ВСИЧКО, КОЕТО НИ ЗАОБИКАЛЯ. Животните са част от нашият живот!...Единственото, което желаят е малко внимание, грижа ... и ОБИЧ!

Създадох тази петиция с единствената цел да помоля всички, които станаха свидетели на нехуманното отношение към животните при откриването на новия сезон на ВИП Брадър и не са съгласни с отвратителното бездействие на организаторите, въпреки реакциите на стотици зрители, да подпишат тази петиция в знак на несъгласието си този абсурд да продължи! 

Вярвам, че има много по-нормални начини да бъде забавляван зрителя! Ние не искаме животните да бъдат заложници и да бъдат преглеждани от ветеринар след пороен дъжд, искаме изцяло да бъдат изключени като част от това предаване!...Освен това, налице са и законови нарушения, цитирам Наказателния кодекс :

 

"Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. 

 • (2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
  2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
  3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;..................."
   
   
  Нека прокуратурата да се самосезира на базата на нарушен НК Чл.325б и да бъдат наложени съответните санкции.
  Също така - СЕМ да се самосезира за излъчването на тези кадри!
   
   
  Разчитам на всеки, който има отношение към този проблем, да подпише, за да имаме и налице очаквания резултат!!!
   
   
   
   

  God created Heaven, the Earth and the seas ... he created a colorful palette of plants and animals and, finally, he created us with one purpose only - to love, protect and care for all that surrounds us.

  Animals are part of our lives! ... All they need is a little attention and care ... and LOVE!

  I created this petition to ask anyone who witnessed the inhumane treatment of animals at the opening of the new season of Celebrity Big Brother and who disagrees with the heinous inaction of the organizers, despite the reactions of hundreds of spectators, to sign it, asking for this absurdity to be discontinued!

  I believe that there are many different ways to be entertain viewers! But we do not want animals to be held hostage in torrential rain and to be examined by a veterinarian afterwards, we want them completely excluded from this show! ... Moreover, there are legal violations  and I quote  the Penal Code:

  "Art. 325b. (New - SG. 33 of 2011, in force from 27.07.2011) (1) Whoever, with cruelty to vertebrate inflict unlawful death or severe disability, is punishable by imprisonment of up to three years and a fine of one thousand to five thousand Levs.

       (2). The punishment of one to three years and a fine of two thousand to five thousand Levs when the act under par. 1 is done:

       1. by a person carrying on business or profession related to animal husbandry and care for them;

       2. by way or means life-threatening to humans or animals in a particularly painful way for an animal or cruelty;

       3. in a public place or in the presence of a minor; ................... "


Милена Христодорова    Свържете се с автора на петицията