Осъждане на гей-парада в София 2013г.

„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто ­ зло, тъмнината считат за светлина и светлината ­ за тъмнина, горчивото считат за сладко и сладкото ­за горчиво!“ (Ис. 5:20)

 

Уважаеми православни българи,

 

     Всеки от нас е констатирал със съжаление срива на нравствените норми, регулиращи отношенията между младежите и девойките, девалвацията на любовта, открито насажданото лекомислие в сексуалния живот, нихилистичното отношение или комерсиализацията на брака и семейството.

     В центъра на българската столица София за поредна година предстои провеждане на гей-парад.

     Нашият морал не ни позволява да премълчаваме срама, гнева и категоричния протест на гражданската ни съвест срещу организирането на подобно развращаващо сборище посред бял ден пред очите на българските деца и на клетия в нищетата си народ. Тъй като законовата система на държавата ни, поставена в контекста на „европейските” ценности, не е в състояние да ограничи откритите натрапчиви прояви на тази чужда за българския дух социална зараза, остава само нашата МОРАЛНА присъда за гей-парада и всички изобретени от враговете на християнството форми на нравствено убиване на нацията, особено пагубни за младите поколения.


последовател на Васил Левски    Свържете се с автора на петицията