Настояваме, да бъде запазено местоположението на Народно читалище „Свобода-1955г“ - София , находящо се на на адрес ул. "Свети Николай Чудотворец" 1, р-н "Надежда"; ж.к. "Свобода"

Настояваме, да бъде запазено местоположението на Народно читалище „Свобода-1955г“ - София , находящо се на на адрес ул. "Свети Николай Чудотворец" 1, р-н "Надежда"; ж.к. "Свобода"!

Предвид, че Читалището е типично българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност,  настояваме собствеността на поземлен имот 68134.1376.2018 да бъде преобразувана от Общинска частна в Общинска публична собственост. Следва да се вземе под внимание, че имотът е от изключително важно значение за културния живот на нашия квартал и трайно задоволява нашите обществени потребности!Читалището влиза в обхвата на Законът за общинската собственост, Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна, чл. 3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Категорично не сме съгласни с внесеното от Инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, предложение за жилищтно строителство върху имота на Народно читалище „Свобода-1955“, в мотивираното предложение за изменение на ПУП в графичен вид по писмо вх. № САГ21-ГР00-2730/16.12.2021, на основа на което е базирана Заповед РА50-731 08.08.2022г. за служебно изработване на проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на м. ж.к. „Свобода“.

Настояваме  за своевременна промяна на собствеността на поземлен имот  68134.1376.2018 от Общинска частна в Общинска публична собственост. Настояваме за запазване на статута на този имот "За обект комплекс за култура и изкуство".

Нашите конкретни мотиви за искането за промяната на  общинска собственост от частна в публична на поземлен имот 68134.1376.2018 са трайното задоволяване на обществените, културни и просветни потребности на жителите на ж.к. Свобода, предвид че Народно читалище „Свобода-1955г“ , с адрес ул. "Свети Николай Чудотворец" 1, р-н "Надежда"; ж.к. "Свобода" е обществена институция и чрез библиотеката си, находяща се в този имот изпълнява учебно-просветителски функции. Нашето желание е, сградния фонд на читалището да бъде обновен и да се разгърне обхвата на дейността му. В тази връзка, към нашето Заявление внасяме проект „Феникс“ - концепция за възраждане, реформиране и развитие на културния и природен живот на район „Надежда“ на Столична община в сътрудничество с проект УРБиНАТ - целящ създаване на зелени здравословни коридори като двигател за развитието в необлагодетелствани жилищни райони. В рамките на инициативата се търсят решения, вдъхновени от природата, за подобряване на качеството на средата в екологичен и социален аспект.

Адресираме настоящето Заявление и очакваме ангажираност, съдействие и подкрепа от страна на :
 Министъра на културата на Република България – г-н Найден Тодоров
 Министъра на правосъдието — г-н Крум Зарков
 Националния съвет по читалищно дело към Министерството на културата -Дирекция "Нематериално културно наследство" - Секретар: Павлина Цветанова
 Националния съвет по библиотечно дело към Министерството на културата – Дирекция "Културно наследство" – с представител на Секретарията г-жа Луизина Савкова
 Председателя на Съюза на народните читалища - Д-р Николай Дойнов (Народно читалище „Свобода-1955г“ е част от Съюза на народните читалища)
 Председателя на Българска библиотечно-информационна асоциация - Доц. Д-р Анета Дончева;
 Министъра на регионалното развитие и благоустройство — г-н Иван Шишков
 Служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства - Атанас Пеканов
 Консултативния съвет на проект „ УРБиНАТ“
 Омбудсманът на Република България. Проф. д-р Диана Ковачева
 Областния управител на гр. София - Митко Михайлов
 Парламентарните групи в 49-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕ и депутатите избрани с гласовете на 25 МИР София
o ПГ "Продължаваме Промяната-Демократична България" - Атанас Петров Атанасов - съпредседател на ПГ и Николай Денков Денков - съпредседател на ПГ
 Венеция Огнянова Нецова-Ангова – депутат от 25 МИР
 Владислав Панчев Панев – депутат от 25 МИР
 Елисавета Димитрова Белобрадова – депутат от 25 МИР
 Калина Бориславова Константинова – депутат от 25 МИР
 Христо Христов Петров– депутат от 25 МИР
o ПГ на ГЕРБ-СДС - Десислава Вълчева Атанасова - председател на ПГ
 Анна Василева Александрова – депутат от 25 МИР
 Лъчезар Богомилов Иванов – депутат от 25 МИР
 Петър Николаев Николов – депутат от 25 МИР
 Христо Георгиев Гаджев – депутат от 25 МИР
o ПГ ВЪЗРАЖДАНЕ – Костадин Тодоров Костадинов - председател на ПГ
 Деян Николаев Николов – депутат от 25 МИР
 Маргарита Иванова Махаева– депутат от 25 МИР
 Славчо Ангелов Крумов – депутат от 25 МИР
o ПГ "БСП за България"
 Корнелия Петрова Нинова - председател на ПГ и депутат от 25 МИР
o ПГ на ИТН – Тошко Йорданов Хаджитодоров - председател на ПГ
 Филип Маринов Станев - зам.-председател на ПГ и депутат от 25 МИР

Обръщаме се към всички парламентарни групи в 49-тото Народно събрание с искане за промяна на законовата рамка – като очакваме възможно най-скоро да бъдат приети изменения на ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, така че ясно да е упоменато, че собствеността на поземлените имоти на всички Народни Читалища в Република България следва да бъде единствено публична собственост! По този начин ще бъде гарантирано, че няма да бъде позволявано на представители на местната власт да разполагат с имотите и да променят предназначението им по свое усмотрение и както в случая от страна на районния кмет, да се иска издигане на жилищни сгради на мястото на Читалището и библиотеката му и да се променя статута на имота, който е За обект комплекс за култура и изкуство!


Предвид, че предстоят местни избори, ние като общественост ще вземем под внимание кои Политически партии застават зад исканията на избирателите си и кои не подкрепят интересите на гражданското общество.

 Fenix_1.jpgFenix_3.jpgFenix_2.jpg

Светлана Недкова - представител на гражданско, инициативно сдружение на живущите в ж.к. Свобода, район Надежда на Столична Община    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Светлана Недкова - представител на гражданско, инициативно сдружение на живущите в ж.к. Свобода, район Надежда на Столична Община да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...