Петиция ПРОТИВ решението на областния управител на Бургас - Пламен Янев да обяви на търг имот, върху който да бъдат изградени жилищни сгради! ИСКАМЕ ПАРК ЗА ДЕЦАТА НА САРАФОВО!!!

Коментари

#48

подкрепя за повече паркове

Димо Митев (Бургас , 2024-01-16)

#56

Трябва да бъде спряно презастрояване на такива места. Защо да не бъде изградено нещо друго.

Светослав Тонев (Бургас , 2024-01-16)

#67

Подписвам, защото е крайно необходимо зелено пространство за жителите (и гостите) на Сарафово. Не е логично всяко свободно място да се запълва с жилищни сгради, ако няма зелени кътчета (тук и там).

Яни Радев (Бургас, 2024-01-16)

#79

Не съм съгласен , нека да има повече паркове !

Коста Георгиев (Бургас, 2024-01-16)

#90

Имаме жилище в Сарафово, това е паркът на внуците ми. Жилищни сгради направете в треволяците на ул.Октомври.

Славка Миткова (Хасково , 2024-01-16)

#95

Идвам от град, където подобни зелени площи отдавна са застроени с жилищни сгради и станах свидетел на всички последствия от това… Подписвам защото не е редно!

Дамян Димитров (Бургас, 2024-01-16)

#112

Нямаме нужда от нови жилищни сгради, а от разширение на детската градина или просто зелена площ с тенденция да се усвои от детската градина.

Мартин Николов (Бургас, 2024-01-16)

#121

Сарафово е на път да се превърне в една голяма бетонна пустиня това трябва да се спре,трябват детски големи площадки парк и един два - големи паркинги за живущите .Никой не мисли за живущите ,мисли се само за строежи !!!!!!!!!

Благовест Моллов (Бургас-сарафово, 2024-01-16)

#127

Кварталът е наистина презастроен и е добре общината да помисли да изгражда на нейна територия не жилищни сгради, а обществени такива /дет.градини, училища/, които да са в помощ на постоянно увеличаващото се население в квартала.

Мариола Костова (Бургас, 2024-01-16)

#135

Не желая продажба на държавен имот за изграждане на жилищни сгради, а желая там да бъде изграден парк за обществено ползване.

Филип Буланов (Бургас , 2024-01-16)

#136

Искам да бъде парк

Теодора Паунова (Бургас , 2024-01-16)

#146

Кварталът има недостиг на терени за обществено ползване - паркове, площадки за спорт, обществени сгради и др.

Георги Георгиев (Бургас, 2024-01-16)

#151

Подписвам, защото желая да бъде построена обществено-полезна сграда или парк, детска градина, училище, а не жилищна кооперация или сграда обслужваща частни бизнес интереси.

Daniela Ivanova (Бургас, 2024-01-16)

#158

Подписвам, защото живея в кв. Сарафово и е крайно наложително да има повече детски площадки. В квартала има много деца в това число и моето а годна за ползване е само една детска площадка.

Тодор Христов (Ямбол, 2024-01-16)

#165

Смятам, че изграждането на инфраструктурата на поредния бургаски квартал даже трябва да изпреварва изграждането на жилищните сгради. !!!!!

Димитринка Асланова Асланова (Бургас , 2024-01-16)

#174

Не съм съгласна

Диляна Иванова (Бургас, 2024-01-16)

#176

За зелени площи!

Таня Белчева (Бургас , 2024-01-16)

#179

Жителите на Сарафово имаме нужда от парк за отдих и детска площадка за децата ни. Искаме европейски град, европейски квартал

Десислава Иванова (Бургас, 2024-01-16)