Изграждане на помощна рампа в 12-ти блок на ТУ - София

Коментари

#7

Искам да се изгради рампа, за да може всеки да има достъп до учебното заведение

Валентин Николов (София , 2023-05-10)

#8

12-ти блок е единственият без рампа за хора със затруднена подвижност.

Николета Йорданова (Варна, 2023-05-10)

#15

Подкрепям идеята

Константин Попов (София, 2023-05-10)

#17

Съм за тази петиция

Теодор Трайков (София, 2023-05-10)

#23

Защото е правилно

Гергана Ценова (Плевен, 2023-05-10)

#26

Така ме помолиха

Kaloyan Antonov (Велико Търново, 2023-05-10)

#30

Трябва и хората които са в неравностойно положение да могат да влизат в блока

Антон Първанов (София, 2023-05-11)

#37

Според мен изграждането на такава рампа е много голям ход към по-добро бъдеще.

Сияна Андреева (Кърджали , 2023-05-11)

#43

Всеки студент и човек трябва да има неограничен достъп без затруднения до всяка публична сграда.

Славян Еленков (София, 2023-05-12)

#46

Подписвам, защото не трябва да се пренебрегват хората със затруднени двигателни способности. Те също заслужават да посещават учебните заведения с максимално улеснение както всички други.

Християн Троянов (София, 2023-05-12)

#56

.

Николай Чакъров (София , 2023-05-13)

#58

Искам да подпомогна развитието на ЕФ към ТУ-София

Теодор Грънчаров (София, 2023-05-13)

#63

За изграждането съм на помощна рампа в 12ти блок

Емилио Цветанов (София, 2023-05-13)

#65

Рампата е от необходимост

Росен Цветански (Белово, 2023-05-13)

#69

Нужни са подобрения на сградата
Асансьорите не работят, а които работят засядат

Михаил Ваньов (София, 2023-05-13)

#74

Всички трябва да имат правото на Просвета!

Богдан Спасов (София, 2023-05-13)

#78

Защото е нужна такава рампа,след като има хора с такива нужди в университета.

Красимир Прахов (София, 2023-05-13)

#79

Желая да видя промяна

Иван Иванов (София , 2023-05-13)

#89

За всеки който е със затруднени двигателни способности трява да има осигурен достъп до всички общесвени сгради.

Румяна Кирекчиева (Кърджали , 2023-05-14)

#96

Трябва да се направи рампа на всички блокове които нямат

Антон Иванов (София, 2023-05-15)

#99

Защото така е редно!

Ваня Манова (Пловдив, 2023-05-15)

#100

Да се изгради помощна рампа.

Веселина Солакова (София , 2023-05-15)

#101

Искам студентите с увреждания да могат да имат достъп до корпуса.

Лука Чалканов (София, 2023-05-15)

#102

Подписвам, защото трябва да се помага на хората с увреждания и те да имат възможността както над да следват в университета.

Александър Радославов (София, 2023-05-15)

#109

Подкрепям идеята за изграждане на помощна рампа на 12 учебен корпус на ТУ София .

Елисавета Николова (Кърджали , 2023-05-16)

#111

Защото отдавна трябваше да има помощна рампа за този блок. Срамота е, че няма

Виктория Георгиева (София, 2023-05-16)

#115

Подписвам се защото е нужно.

Веселин Господинов (София, 2023-05-22)

#117

Искам да има рампа

Ивелин Горчовски (София, 2023-05-26)

#123

Смятам, че идеята е чудесна.

Elena Antonova (София, 2023-06-06)

#124

Подписвам, защото харесвам каузата да се помогне на хора в нужда.

Пламен Минков (Габрово , 2023-06-06)

#126

Смятам, че е удачно да има условия оптимизирани за хората с увреждания.

Дарина Димитрова (София, 2023-06-07)

#128

Това е елементарно изискване за всяка публична сграда.

Георги Георгиев (София, 2023-06-09)

#130

Студенти които са инвалиди трябва да имат достъп до блока

Никола Маслев (София, 2023-09-25)

#131

Ръководството на ТУ явно не мисли за удобството на хората с неравностойно положение, затова е необходима гражданска активност.

Димитър Чолаков (София , 2023-09-27)

#134

Смятам, че това е добра кауза, която трябва да изключи дискриминацията към хора, които не контролират физическото си състояние.

Вера Събева (Пловдив , 2023-10-07)

#139

Всеки трябва да има достъп.

Майкъл Димитров (София, 2023-11-08)

#141

Подписвам, защото подкрепям инициативата.

Александър Капитанов (София, 2023-12-05)

#148

Всеки човек има равни права!

Отри Чернев (София, 2024-03-25)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...