Наименуване на зала в НЦПКПС, гр. Банкя на името на доц. Антоний Гълъбов

Коментари

#4

Достойните хора, заслужават признание

Ивалинка Николова (Кубрат, 2022-10-10)

#6

Защото заслужава

Катя Тороманова (Благоевград , 2022-10-10)

#8

Уважавах човека, за да се помни името му

Ива Стоянова (Варна, 2022-10-10)

#14

-

Fani Cholakova (Търговище, 2022-10-10)

#19

Имах честта доц. Гълъбов да бъде преподавател в две обучения, в които участвах. Едни от най-смислените и полезни обучения, на които съм била, откакто работа в образователната сфера, а именно по гражданско образование. Преподавателят, който не очертаваше рамките на задължителните основания, а ни караше да излизаме извън тях и да разчупваме догмите. Да търсим, да търсим и да питаме.

Донка Славчева (Златица, 2022-10-10)

#25

Подкрепям искане зала 402 в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя да носи името на доц. Антоний Гълъбов – преподавател, който приковаваше вниманието на студентите и голяма част от обществото със своя интелект и ораторското си умени

Rositsa Ilieva (Горна Оряховица, 2022-10-10)

#29

Защото съм абсолютно убедена, че го заслужава.

Татяна Тодорова (Монтана , 2022-10-10)

#34

подписвам

Шермин Исмаил (Джебел, 2022-10-10)

#36

Харесвам и уважавам доц Гълъбов!

Ралица Димитрова (Пловдив, 2022-10-10)

#37

Достоен преподавател

Нели Димитрова (Велико Търново, 2022-10-10)

#41

Достойно начинание за отдаване и възпитаване на уважение към големите ни личности и професионалисти.

Наталия Пацовска (Кнежа, 2022-10-10)

#42

Няма да забравя уроците му

Мая Митова (Летница, 2022-10-10)

#43

Доц. Антоний Гълъбов с ерудицията, отдадеността си и цялостната си дейност, е съвременен пример за висок интелект и достоен човек. Името му трябва да остане в паметта на идните поколения.

Антоанета Ал-Хусари (София, 2022-10-10)

#52

Изпитвам респект към въпросното лице.

Кинка Пенджакова (Разлог, 2022-10-10)

#56

Подписвам защото искам в чест на доц.Антоний Гълъбов зала 402 в НЦПКПС да носи неговото име!

Yanka Mandeva (Сливен, 2022-10-10)

#57

Лично познавах доц. Гълъбов. Присъствала съм на негови обучения.

София Димитрова (Бургас, 2022-10-10)

#63

Това е много добро предложение.

Десислава Павлова (Разград , 2022-10-10)

#65

Подписвам, защото доц. Антоний Гълъбов беше професионалист, и според мен е достойно да има нова зала с неговото име. Това е начин да бъде показано уважение към него и той да не бъде забравен.

Мариана Димитрова (София , 2022-10-10)

#89

Съм съгласен с петицията!

Илийчо Лачовски (Кнежа, 2022-10-10)

#91

зала 402 в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя да носи името на доц. Антоний Гълъбов

Маринела Височкова (Ловеч, 2022-10-10)

#101

Заслужилите хора трябва да бъдат почитани и помнени.

Кръстина Атанасова (Русе , 2022-10-10)

#143

Подписвам, защото смятам, че той го заслужава.

Ценка Иванова (Ловеч, 2022-10-10)

#144

От уважение към личността му.

Добромира Николова (Русе, 2022-10-10)

#152

Невероятен професионалсит и интелектуалец

Маринела Цветкова (Ботевград, 2022-10-10)

#162

Уважавам доц. Антоний Гълъбов .

Иван Павлов (Никопол, 2022-10-10)

#164

Трябва да уважаваме достойните хора и професионалисти.

Десислава Лачева (Плевен, 2022-10-10)

#170

Посписвам, защото уважавам личността на доц. Гълъбов и смятам за достойно една от залите в Центъра да носи неговото име.

Марин Пандохов (Сливен , 2022-10-10)

#181

Един достоен професионалист! С удоволствие бих завела екипа си да се обучава в зала, носеща Неговото име!

Нели Петкова (София, 2022-10-10)

#185

Съгласна съм с така направеното предложение.

Ani Paskaleva (София , 2022-10-10)

#186

личности като доц. Гълъбов трябва да останат в паметта на поколенията и да бъдат за пример на онези, които искат да постигат мечтите си

Грета Новакова (с. Драганово, 2022-10-10)

#188

Поклон

Красимира Желева (Добрич, 2022-10-10)

#191

доц. А. Гълъбов го заслужава!

Женя Куцарова-Стойнева (София, 2022-10-10)

#198

Защото трябва да се изразява уважение към достойните хора от обществото, които са допринесли за растежа на нацията и личностното развитие на педагогическите специалисти.

Гергана Георгиева (Пазарджик, 2022-10-10)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...