Изучаване на "Право на информационното общество" в юридическите факултети

Коментари

#7

Категорично подкрепям подобна специалност, която да отговаря на модерните правни аспекти на информационното общество и дигиталната правна реалност. Само в последните няколко години се приеха десетки изключително значими Регламенти, Директиви, международни актове и Конвенции в областта на информационното право, правата и задълженията на страните в дигиталната среда, е-търговията, киберсигурността, обработката на лични данни. Полезно е както за науката ни, така и за студентите, които неизменно ще срещнат част от тези теми и на практика.

Енил Енев (София, 2022-06-16)

#9

Подписвам, защото е крайно време такива дисциплини да залегнат сериозно в учебната програма на Юридическия факултет, ако желанието на ръководството му е да създава обучени експерти, адекватни на търсенето на пазара и развитието на обществото.

Георги Христов (София, 2022-06-16)

#11

Защото е безумие юридическото образование да не е в състояние на отговори на обществени отношения, съществуващи от десетилетия.

Александра Айтова (София, 2022-06-16)

#13

Подписвам, защото има нужда от квалифицирани юристи в Света на информационните технологии!

Диана Хаджиева (София, 2022-06-16)

#14

Подписвам защото смятам че регулирането на Информационните Технологии (ИТ) е от основно значение в 21 век. Тази дисциплина е от огромно значение за напредъка на България в технологично отношение както и за гарантиране правата и свободите на гражданите.

Мирослав Мавров (София, 2022-06-16)

#15

Смятам, че за един млад юрист е важно да бъдат изучавани правни дисциплини свързани с аспекта, който съставлява не малка част от модерния живот - технологиите.

Георги Милков (Софи, 2022-06-16)

#17

Технологиите биха могли да са толкова правно спорни, колкото и обикновен спор по търговски отношения. Не би следвало от университета да излизат студенти без познания по такива юридески практики.

Вълко Младенов (София, 2022-06-16)

#28

Подкрепям петицията, защото от години има остър недостиг на юристи, които да са запознати с реализирането на обществени отношения в електронна среда и как да прилагат правната уредба към тях. Технологичното развитие днес е такова, че на всеки юрист му се налага да се сблъсква с казуси, в които право и технологии са свързани и взаимно влияят върху своите проявления.

Магдалена Пантушева (София, 2022-06-16)

#29

Подкрепям исканията

Росица Данева (София, 2022-06-16)

#32

България има нужда от подготвени кадри. Знанието трябва да е достояние за всеки, който го търси, а не само за тесен кръг.

Георги Славов (София, 2022-06-16)

#51

Обществото и поколенията трябва да са запознати с ИТ, което всъщност е бъдещето, за доро или зло на света.

Славея Драганова (Хасково, 2022-06-16)

#58

Подкрепям тази инициатива именно като студент, който специализира технологично право в Нидерландия, и осъзнава нуждата от изучаване и познаване на разрастващата се нормативна рамка от актове на европейско ниво по отношение на дигиталните технологии и общества. За да не изостават бъдещите български юристи, трябва да им се даде възможност да се запознаят отблизо с тази сфера на правото.

Илиян Ангелов (Грьонинген , 2022-06-17)

#63

Считам, че тази дисциплина би била полезна.

Мара Димитрова (София , 2022-06-17)

#74

Трябва да се случи!

Юрий Проданов (Шумен, 2022-06-18)

#76

Подписвам, защото има нужда от квалифицирани юристи със знания и подготовка в едно по-динамично и различно общество.

Любомир Алипиев (София, 2022-06-18)

#77

Одобрявам идеята

Николай Геров (София, 2022-06-18)

#87

Дисциплината „Право на информационните технологии“ е фундаментална и задължително трябва да се изучава от всички студенти по сп."Право".

д-р Гергана Ввърбанова (Варна, 2022-06-19)

#101

Подписвам настоящата петиция, защото съм убедена, че подобна дисциплина има място сред задължителните дисциплини, които трябва да се изучават от студентите, специалност "Право". Необходимостта от изучаването й е свързана както с бързото развитие на технологиите и появата на нови правни фигури и институти, така и с все по-голямата регулация на обществените отношения в тази сфера.

ТАНЯ ЙОСИФОВА (София, 2022-06-20)

#117

Подкрепям петицията, защото поставя актуален и важен въпрос за изграждането на компетентно, актуално и иновативно мислене в бъдещите юристи. Напоследък много често професионално се сблъсквам с неграмотност и некомпетентност при изменения и допълнения на административни и вътрешно-административни актове, което пречи за правилно изграждане на автоматизирани системи в държавната администрация и бъдещото им планиране.

Елена Тотева (София, 2022-06-20)

#126

Подкрепям изцяло мотивите за организиране на петицията.

Мария Григорова (София , 2022-06-22)

#129

Подписвам, защото е важна взаимовръзката между правото и технологиите и смятам, че дисциплината следва да е задължителна с оглед повишаване на компетентността на юристите.

Рени Борисова (София, 2022-06-22)

#134

Предложението е напълно правилно

Анелия Дшмова (София, 2022-06-22)

#135

Подписвам, защото е крайно време да се модернизира обучението на всички нива!

Aylin Barsanova (Бяла Слатина, 2022-06-22)

#144

Защото смятам, че е необходимо информационното право да се изучава систематично и задълбочено.

Милка Симова (София, 2022-06-22)

#145

Е абсурдно, че в 2022 година има нубда от петиция за такъв очевиден въпрос

Георги Пенчев (София, 2022-06-22)

#147

Това е бъдещето. Светът става дигитален, нужно е някой да го защити.

Люба Илиева (София , 2022-06-22)

#148

Необходима е модернизация на юридическото образование в България.

Бисера Занкова (София, 2022-06-22)

#149

Убеден съм в необходимостта от изучаване на посочените дисциплини.

Атанас Темелков (София, 2022-06-22)

#161

Е много важно юристите да са компетентни в областта на информационните технологии, за да създават най-добрата правна регулация за електронното управление и за да могат да ползват най-модерните технологии

Веселин Тодоров (София, 2022-06-24)

#164

Подписвам, защото обучението по право в университета е необходимо да отговаря на нуждите на съвременността, в това число и за да се подготвят кадри в тази развиваща се сфера.

Боянка Христева (София, 2022-06-24)

#167

Ми е кеф

О Г (Д, 2022-06-24)

#182

Има нужда от такава дисциплина

Валери Борисов (София, 2022-06-25)

#184

подкрепям по-качественото образование

Людмила Солакова (София, 2022-06-26)

#188

Крайно време е да се мисли в тази насока за реформа.През последните две години почти всички процеси се дигитализираха,а в държавата ни,член на ЕС, няма адекватно правно регулиране.

Надежда Киселкова (Габрово, 2022-06-28)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...