За отпадане на ограниченията за присъственото обучение в езиковите центрове

Коментари

#2015

Знанията, които трупат децата в учебна среда са абсолютно несравними с виртуалното обучение особено при деца в началните курсове.

Виктория Дудова (София, 2021-12-01)

#2019

Пописвам, защото присъственото обучение няма аналог.

Десислава Андреева (София, 2021-12-02)

#2030

Подписвам, защото не е редно децата да бъдат държани онлайн, а изискванията към школите да са непосилни за изпълнение.

Дияна Запрянова (София, 2021-12-02)

#2031

Подкрепям инициативата, при предложените условия, за присъствено обучение в извънкласни дейности.

Георги Стойков (София, 2021-12-02)

#2034

Децата трябва да имат право да се обучават!

Vanya Ivanova (Перник, 2021-12-02)

#2035

Колкото и да е добро онлайн обучението в езиковите центрове, не трябва да се прекалява с него за продължителен период от време, особено във възрастта от предучилищна възраст до 4 клас. Виждаме вече умората на децата ни, наблюдаваме как децата, които имат нужда от повече подкрепа, понижават резултатите си. Общуването през компютъра, когато се учи чужд език, с преподавателя и с другите деца не е равносилно на обучението в час. Като родители много добре виждаме разликите между онлайн и присъственото обучение.

Петя Панова (Панагюрище, 2021-12-02)

#2054

Тези мерки са неадекватни и за едно може ,а за друго не !

Ralitsa Krasteva (Велико Търново, 2021-12-03)

#2057

Подписвам детето ми да учи присъствено

Николай Николов (Пазарджик , 2021-12-03)

#2061

Искам детето ми да се обучава присъствено в училището, а не онлайн.

Росица Марева (Добрич, 2021-12-03)

#2063

Децата не са опасни за разнасяне на вируса. Имат право да учат!!!

Гергана Николова (Велико Търново, 2021-12-03)

#2066

Езиковитешколисанеобходими!

Tania Niklova (Sofia, 2021-12-04)

#2075

Имам желание дъщеря ми да се върне присъствено в езикова школа Британка.

Александра Грушева (София, 2021-12-05)

#2081

Подкрепям присъственото обучение

Ралица Касамакова (Пловдив, 2021-12-05)

#2086

Подкрепям

Цветанка Панчелиева (Гоце Делчев, 2021-12-06)

#2089

Подписвам

Владимир Горанов (Гоце Делчев, 2021-12-06)

#2091

Искам детето ми да посещава, свободно, езиков курс по английски език.

Елена Банева (Гоце Делчев , 2021-12-06)

#2096

Защото децата се тестват два пъти седмично в училище и съм спокойна

Фани Шопова (София, 2021-12-06)

#2098

Искам детето ми да продължи обучението в езиковите курсове присъствено. Онлайн обучението води до пропуски и изоставане в развитието на моето дете.

Мария Палейкова (Гоце Делчев, 2021-12-06)

#2102

Защото искам присъствено обучение.

Костадинка Мянева (Гоце Делчев, 2021-12-06)

#2104

Подписвам, защото смятам, че учебните центрове допринасят изключително много за доброто образование на децата. Не виждам каква е разликата между държавното училище, в което има стотици ученици, и учебния център, в който има по не повече от 10 човека в стая, че да се позволи присъственото обучение в училищата, но не и в учебните центрове.

Тереза Мичева (Троян, 2021-12-06)

#2115

Онлайн обучението не е толкова ефективно.

Вера Панова (Перник, 2021-12-07)

#2121

Подписвам се защото желая детето ми да е присъствено на училище.
Ако продължават онлайн уроците децата ще се обезличат и най-важно ефективността на образуванието спада с всеки изминал онлайн ден.

Красимир Иванов (София, 2021-12-07)

#2127

Мястото на децата е в училище. Това,което се случва е недопустимо ! Нарушени са всички права на свободния човек.

Пламена Величкова (Ямбол , 2021-12-07)

#2129

Детето ми е редовно тествано в училище и не виждам къде е проблема да ходят на езикова школа.

Антоанета Делчева (Кюстендил, 2021-12-07)

#2136

Искам децата ни да се обучават в нормална среда!

Дачка Алексиева (Стара Загора , 2021-12-09)

#2140

Напълно съгласна съм с горепосочените недостатъци при онлайн обучението, знам го от личен опит и съм сигурна, че присъственото обучение е в пъти по-пълноценно за децата и възрастните.

Миглена Куцарова (Велико Търново , 2021-12-11)

#2146

Искам детето ми да учи чужд език присъствено и без проблеми!

Мариела Терзиева (Село Гърмен, 2021-12-12)

#2148

Искам детето ми да се обучава присъствено с нормално общуване очи в очи.

Гергана Андреева (плевен, 2021-12-12)

#2150

Желая да бъде присъствено обучение

Силвия Василева (Стара Загора , 2021-12-13)

#2158

Присъственото обучение е по- ефективно

Даринка Иванова (Стара Загора, 2021-12-16)

#2162

защото желая детето ми да учи присъствено в езиковия център,където в група са по 6-7 деца.Несправедливо е на производствени практики в заводите да не се спазват никакви противоепидимични мерки,а децата ни да се лишават от обучение!

Цветана Димитрова (Град Баня, 2021-12-21)

#2167

Децата да се върнат в училище

Мария Пепеланова (София , 2021-12-30)

#2171

Подписвам защото желая децата да провеждат обучението си присъствено. Въпреки положените усилия в онлайн обучението от страна на всички, няма по-добро от личния контакт.

Денница Стефанова (Твърдица, 2022-01-06)

#2176

Смятам, че най- доброто за децата ни е да учат заедно с връстниците си

Диляна Димитрова (София, 2022-01-13)

#2184

Искам децата ми да изучават английски език присъствено.

Петя Ангелова (София, 2022-01-14)

#2187

Защото смятам, че онлайн обучението не е достатъчно ефективно за езиково обучение

Теодора Димитрова (София, 2022-01-14)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...