Намаление на семестриална такса за НБУ

Коментари

#2

Защото приходите миннамаляха и това ще ме облекчи

Симона Нолчева (София, 2020-06-12)

#3

Смятам, че така е редно

Дария Звездалинова (Петрова, 2020-06-12)

#8

По време на епидемията имах изключителни затруднения и по никакъв начин не съм удовлетворена от този семестър, а семестриалната такса не е малка.

Martina Apostolova (Varna, 2020-06-12)

#11

Поради причините породени от епидемичната ситуация, прекалено трудно става да платя такава голяма сума, за семестъра

Анна Шесторкина (София, 2020-06-12)

#17

Подписвам, защото смятам че в създалата се ситуация, имайки предвид броя хора които загубиха работата си, това е адекватно решение. Също така нивото на обучение онлайн, и мисля че повечето ми колеги ще се съгласят, е доста по- ниско, като затова не са виновни преподавателите, а липсата на пряк контакт с тях, ограничения достъп до ресурси и ателиета в университета и т.н.

Polina Stancheva (София, 2020-06-12)

#20

Платих цялата такса за семестъра, а не получих очакваното - най-вече индивидуалните курсове по музика.

Gabriela Dimitrova (София, 2020-06-12)

#24

Онлайн обучението не беше ефективно, някои лектори до ден днешен не връщат имейли, би било честно да платим такса като за дистанционно, а не редовно обучение

Кристофър Василев (Пирдоп, 2020-06-12)

#27

Всички студенти сме заплатили студентската си такса преди извънредното положение. Но с извънредното положение дойдоха и такива мерки. Много от нас сме лишени от практика и имаме затруднения с онлайн обучението. Голяма част от студентите плащат таксите си сами, затова молим за намаление през следващия семестър на всички специалности.

Момчил Русев (София, 2020-06-12)

#29

Не смятам,че сегашното онлайн обучение си заслужава семестриалната такса.

Иван Драганов (София, 2020-06-12)

#60

Смятам, че платената от мен такса за този семестър значително надвишава знанията и информация, които съм получила от университета. В повечето случаи ми се налагаше сама да намирам информация и да се самообучавам.

Ева Каменова (София, 2020-06-12)

#63

Съм съгласна с петицията

Радостина Стоянова (София, 2020-06-12)

#79

Подписвам се, защото работата и парите намаляха след пандемията.

Георги Божилов (София, 2020-06-12)

#84

За намаляме на семестриалната такса.

Габриела Кунчева (София , 2020-06-12)

#92

Защото не ползваме базата на университета по никакъв начин, имам доста практически лекции, които няма как да посещаваме и в този случай не ми е ясно цялата семестриална такса какво покрива.

Елиана Ципарова (София, 2020-06-12)

#99

Подписвам, защото съм съгласна с информацията посочена в причините за организирането на тази петиция.

Снежана Братованова (София , 2020-06-12)

#100

от студентите, които си плащат обучението сами съм. Изпитвам липсата на практика и затруднения в дистанционната форма на преподаване

Гергана Младенова (София, 2020-06-12)

#107

Подписвам, защото смятам, че онлайн обучението не беше достатъчно ефективно и не мога да кажа, че спрямо таксата, която заплатихме и не присъствахме повече от една седмица в университета си струваше, напротив. Не можахме да представим проекти, казуси, не присъствахме на упражнения и семинари.

Аделина Мицева (Благоевград, 2020-06-12)

#109

Подписвам, защото мисля че ситуацията в момента, при която много хора нямат доходи заради уволнение поради Covid-19, е логично и семестриалната такса да се намали.

Камен Петров (София, 2020-06-12)

#115

Сенестриалната такса е твърде висока за ученици, които нямат възможност да я заплатят, а искат да учат в този университет!

Йоанна Йорданова (Шумен , 2020-06-12)

#116

Подписвам, защото искането в петицията ми изглежда правилно.

Иво Маринов (Козлодуй, 2020-06-12)

#121

Защото съм студент и подкрепям колегите от НБУ.

Васил Караиванов (София, 2020-06-12)

#127

Подписвам, защото. Не съм доволна от онлайн обучението. Не можах да науча нищо през този семестър.

Бояна Велева (София, 2020-06-12)

#137

Подкрепям горенаписаното!!

Виктория Първанова (София, 2020-06-12)

#144

Семестриалните такси са твърде високи

Елена Танушева (Сандански , 2020-06-12)

#146

Подписвам, защото вярвам, че онлайн обучението не може да се равнява на присъственото такова. По тази причина настоявам следващият семестър таксата са бъде намалена и така да се компенсира този семестър, прекаран в карантина.

Анастасия Ташкова (Пловдив, 2020-06-12)

#159

Редно е! Таксата е космическа особено за тези които работят и се издържат самите.

Авраам Михайлов (София, 2020-06-12)

#162

Високите семестриални такси са обосновани с много повече привилегии, които без обучението на място няма как да се ползват. Считам, че е редно да има компенсация тъй като много от ресурсите почти през целия пролетен семестър останаха неизползвани

Елена Захариева (Нова Загора, 2020-06-12)

#163

Подписвам тази петиция защото смятам,че на фона на създалата се ситуация, не получавам пълноценно своето образование.

Dimitar Ivanov (Sofia , 2020-06-12)

#170

Подписвам, защото мисля че на доста студенти им е трудно в това извънредно положение да плащат такси и наеми без работа.

Vqra Marinowa (Козлодуй, 2020-06-12)

#174

Подписвам, защото смятам, че по-голяма част от студентите не са оползотворени от страна на обучението им предвид ситуацията. Голяма част от възможностите и знанията ни идва точно от там, че присъстваме редовно на лекциите във физическата сграда на Нов Български Университет и този контакт с лекторите лице в лице ни е изключително полезен и важен. Нареждам се на опашката за намаляване на таксите!

Стефани Михайлова (София-град, 2020-06-12)

#175

Смятам за редно таксите да бъдат намаление, поради невъзможността да ходим физически на лекции.

Виктория Келчева (София, 2020-06-12)

#177

1800 лева е твърде много за семестър дори за частен университет.

Светлин Методиев (София, 2020-06-12)

#191

Подписвам петицията, защото намирам каузата за правилна - заради извънредното положение тази година студентите не получихме пълен достъп до учебни материали, някои от семинарите, които сме заплатили, не се състояха изобщо, преподавателите разчитаха изцяло на личната ни самоподготовка и ще получат заплати за стоенето си вкъщи!

Milly Stoitzev (София , 2020-06-12)

#199

Защото е невъзможно да се справя с таксата докато доходите ми са намалени.

Ния Атанасова (Радомир, 2020-06-12)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...