ОТВОРЕНО ПИСМО от Общото събрание на учените от ИБЦТ-БАН против налаганата дискриминационна политика към публикациите в български издания в областта на хуманитаристиката

Коментари

#401

споделям

(София, 2019-05-22)

#402

Не съм съгласна с предложените и наложените ни критерии за измерване на научните изследвания.

(Велико Търново, 2019-05-23)

#403

Подписвам, защото съм съгласна и подкрепям изцяло отвореното писмо.

(Стара Загора, 2019-05-23)

#404

Изразявам съгласие с констатациите и предложенията в Отвореното писмо от Общото събрание на учените от Института по балканистика с Център по тракология при БАН.

(Монтана, 2019-05-23)

#405

Подписвам се, защото съм против налаганата дискриминационна политика към публикациите в българските издания.

(Велико Търново, 2019-05-23)

#406

Българският език е наша национална светиня,съхранила ни като народ през вековете.Нека пишем правилно и на кирилица!

(Добрич, 2019-05-24)

#414

Подкрепям петицията!

(Велико Търново , 2019-06-04)

#417

Положението е абсолютно същото при аграрни науки и ветеринарна медицина. Време е да бъде сезирана Прокураурата и съответните съдебни органи на темата как наукометричните показатели на цялата българска наука законово станаха заложник на 2 те въпросни частни организации /бойкотирани от научните общности дори в собствените им държави/ и как законно е намерен начин нашето Министерство да превежда милиони от държавния бюджет точно на въпросните 2 частни организации.

(София, 2019-06-12)

#418

Подписвам тази петиция, защото съм съгласен с аргументите на авторите.

(Пловдив, 2019-06-12)

#419

Вместо "да изпишат вежди нашите законотворци и управници ще извадят очи".

(София, 2019-06-13)

#420

Подписвам, защото подкрепям изцяло петицията.

(София, 2019-06-13)

#423

Съм напълно съгласен с отвореното писмо .

(Варна, 2019-06-14)

#425

"Приоритетното публикуване на английски език в чужда периодика ще направи по-слабо достъпни съответните изследвания за широките български среди. "

(Пловдив, 2019-06-14)

#426

Подписвам, защото считам че научният труд на всички колеги от България публикуван в български списания е равностоен на тези от англоезичните списания.

(София, 2019-06-14)

#432

Има резон в искането на колегите!

(Троян, 2019-06-17)

#435

Напълно съм солидарна с мнението на колегите от БАН !

(Стара Загора, 2019-06-17)

#438

Напълно съм съгласен с аргументите на колегите - българската наука трябва да решава предимно научните проблеми на България и отразяването на тези решения в българската научна периодика трябва да получава равноправна оценка с тази при отразяването им в чуждестранната периодика. Трябва да уважаваме родната наука и научна периодика сами за да ни уважават и другите!

(Стара Загора, 2019-06-17)

#439

Подписвам, защото подходът е дискриминационен. Излиза, че ако нещо не ги интересува англоезичните държави, автоматично не интересува и нас. Къде остават нашите национални интереси?

(Стара Загора, 2019-06-17)

#442

Съгласен съм и подкрепям Петицията

(Пловдив, 2019-06-19)

#445

заставам плътно зад позицията, изразена в Отвореното писмо.

(ВАРНА, 2019-08-02)