Разграничаване от действията на Вера Иванова!

Коментари

#16

Подписвам по убеждение и съвест. Мен и моят син може да ни представлява единствено Системата ни убива ВСИЧКИ , сформирана с участието на всички градове в страната.

(София, 2019-02-06)

#23

Подписвам се, защото съм майка на дете с увреждане и категорично НЕ желая да бъда представляване от тази жена-Вера Иванова!!!! Ние се разграничаваме от нея

(Пловдив, 2019-02-06)

#26

Се разграничавам от действията на Вера,която със своите действия и благодарност вмени чувството на дълг децата с увреждания и хората с увреждания да плащат цената на фалшивите Телкове

(Пещера, 2019-02-06)

#28

Не искам да бъда представлявана от неупълномощени от мен лица, вкл. Вера Иванова!!!

(Хасково, 2019-02-06)

#37

Не съм съгласна с начина по който Вера си присвои правото на лидер.С начина и на действие и изказвания .

(Добрич, 2019-02-06)

#49

Аз съм също майка и винаги ще бъда такава на пълнолетната ми дъщеря,която е с вродено заболяване/редка болест/

(София, 2019-02-06)

#52

Не желая лицето Вера Иванова, да бъде пряк участник в срещи, работни групи и т.н,касаещи хората с увреждания.

(София, 2019-02-06)

#67

Разграничавам се от Вера Иванова!

(Бургас, 2019-02-06)

#76

Вера Иванова няма никакви качества, най-вече й липсват нравствени такива, за да бъде част от гражданското общество и да представлява когото и да било, камо ли хората с увреждяния. Около нея е пълно с неподготвени хора, които само грачат някакви клишета и не знаят какво искат всъщност. Не й давам право да се произнася от мое име по законодателството и да благодари на властимащите.

(София, 2019-02-07)

#78

Защото покрепям петицията!

(София, 2019-02-07)

#81

Съм съгласна изцяло с Ина.

(София, 2019-02-07)

#82

Не приемам да се говори от мое име от некомпетентни лица.

(София, 2019-02-07)

#83

Съгласна съм с горенаписаното.

(Нова Загора , 2019-02-07)

#85

Нелепо е да се благодари за несвършена работа.

(Елхово, 2019-02-07)

#86

Защото не искам Вера да представлява детето ми

(Силистра, 2019-02-07)

#87

Категорично съм против да ме представлява Вера Иванова!
Отвратена съм от действията и поведението ѝ!
Нелепо, абсурдно и недопустимо е да благодариш на Б. Борисов и правителството за "спазени обещания, при положение, че след приемането на новата наредба в ТЕЛК (постановление 152), ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ХУ остават без осигурителни права или процентите им са драстично намалени! Оставяйки ги без финансова подкрепа (за лекарства, храна и пр.), реално тези хора с увреждания, са обречени да умрат от глад и студ, гърчейки се от нетърпими болки... в мизерия !
Единствените рганизации , които Вера Иванова представлява е КЗПД и скоро учредената от нея Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“!
Не съм убедена доколко последната е регистрирана според закона и е легитимна!?

(Русе , 2019-02-07)

#89

Вера Иванова не е капацитет да ме представлява,най-малкото тя не чува какво и казваш.....

(с Др е н, 2019-02-07)

#97

Крайно време е да спрем една жена с не чисто действия ,мисли спрямо всички ни .

(Варна, 2019-02-07)

#99

Родител съм на дете с увреждане, и считам, че Вера Иванова и конференцията която тя представлява по никакъв начин не защитава интересите на моето дете!

(Бургас , 2019-02-07)

#102

Познавам в детайли дейността на Вера Иванова и манипулативните и умения. Никога не съм била съгласна лицето Вера Иванова да ме представлява пред която и да е институция или общественост! За съжаления Вера Иваново за пореден път ловко се възползва от създлата се ситуация, основно за лични цели. С подписа си категорично се противопоставям лицето Веро Иванова да ме представлява, мен и детето ми, пред институции и общественост!

(София, 2019-02-07)

#105

Разграничавам се от Вера Маринова и не желая тя да ме представлява.

(София, 2019-02-07)

#107

Защото не желая една шепа НЕмислещи хора, да прецакат всичките ни опити да постигнем нещо добро за ХУ

(Хага, 2019-02-07)

#113

Подкрепям петицията, тъй като Вера Иванова изманипулира съда, като представи, че имаме редовна членска маса и по този начин се оглави за председател на сдружението ни Конфедерация за защита правата на децата. За мен действията й са недопустими!

(София, 2019-02-07)

#115

Не искам Вера Иванова да ни представлява пред властта. Също така, считам, че неправомерно, по новата наредба за ТЕЛК, се отнемат права на хората и децата 6 увреждане, БЕЗ да е на лице промяна в здравното състояние, а това е геноцид!

(Пловдив, 2019-02-07)

#119

Не желая да ни представлява госпожата с име Вера Иванова в нищо.

(Силистра, 2019-02-07)

#122

Желая промени в положителна насока и справедливост в ТЕЛК комисийте

(Мътеница, 2019-02-08)

#124

Не желая да ме представляват лица, които не съм упълномощила, включително лицето Вера Иванова!

(С. Копринка, 2019-02-08)

#141

Вера Иванова НЕ ИСКАМ никъде да ме представлява!

(Добрич, 2019-02-08)

#146

Поддържам твърденията в петицията.

(София, 2019-02-09)

#191

Подписвам, защото тази личност има психични проблеми и трябва да бъде отделена от другите граждани, в съответното заведение за лечение!

(София, 2019-03-01)

#194

Подписвам, за да имаме бъдеще!

(София, 2019-03-01)

#199

Защото съм родител

(София, 2019-03-01)