Подкрепа на откритото писмо на Едвин Сугарев до главния прокурор

Quoted post


Гост

#1

2013-03-01 10:07

Това е теста за българското правосъдие!Това е крачката, която трябва да ни върне в нормалния свят!

Отговори


Гост

#260 Re:

2013-05-17 04:33:05

#1: -  

 


Гост

#448 Re:

2014-01-06 05:26:55

#1: -

Писмото на Сугарев е с дата от месец февруари 2013 година. Времето за тест отдавна е изтекло  на Главният Прокурор.