Петиция против това чужди самолети да пазят България


Гост

/ #110

2016-01-21 02:32

"Ние не желаем чуждото, онова, що не е наше. Но не желаем да дадем и другиму своето. Не желаем да владеем над другиго, но и не дозволяваме да ни владеят другите." Васил Иванов Кунчев, Българският Апостол 19 век