Петиция за забрана на дейността на "Български хелзинкски комитет"


Гост

/ #43

2015-11-06 17:30

Управителен съвет

Ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Неговите членове се избират от Общото събрание за срок от две години. Членовете на УС, избрани от Общото събрание на 13 март 2014 г., са:

Красимир Кънев, председател
Десислава Симеонова, зам.-председател
Антоанета Ненкова
Васил Чапразов
Георги Банков
Илиана Савова
Яна Бюрер Тавание

Ето го управите съвет на предателите на Родината си. Срам за тези нещастни създания. Затвор и най-строги наказания не само на ус, но и на останалите му членове, конфискация на имуществото и прогонване извън пределите на България. Ние не се нуждаем от тях, както и Майка България.