СТОП на своеволията в Община Пазарджик, неспазването на работното време от секретарките в "Кабинет на Кмета", неъвзможността за контакт и обратна връзка с гражданите.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...