Петиция за своевременното изграждане и пускане в експлоатация на нов спортен салон за учениците от Националната финансово-стопанска гимназия в София.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...