Повишаване на трудовите възнаграждения на работещите в сферата на социалните услуги

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook