Работещите на щат пенсионери да бъдат освободени. Хората в активна възраст да бъдат с предимство и задължително да са осигурявани на пълна работна заплата.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...