СТОП на изграждането на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ "Иванчовата чука"(210,249 ДКА) в землището на с. Първенец, община Родопи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...