Против проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за увеличаване на броя на децата в групите

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...