За изграждане и поддържане в адвокатурата на професионална работна среда на толерантност, в която се зачитат и бранят честта и доброто име на всеки независимо от неговите различия.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...