За публичност на доклада за системата за измерване на въздуха и нейното подобряване

До: Петър Димитров,

Министър на околната среда и водите

Уважаеми г-н министър,

Като български граждани настояваме за прозрачност относно състоянието и проблемите на официалната система за мониторинг на качеството на въздуха, както и нейното подобряване така, че да отговаря на всички законови изисквания и да показва реалното качество на въздуха в страната. Това е изключително важно условие, за да се предприемат адекватни мерки и да се защитят живота и здравето на гражданите.

През 2021 г. Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна процедура по преглед на избора на площадките на пунктовете за мониторинг, а докладът, който обобщава резултатите, е готов още в края на 2022 г. От тогава докладът е в процедура по съгласуване с министъра на околната среда и водите и, доколкото ни е известно, тогавашният министър Юлиян Попов е поискал същият да бъде допълнен. 

Министерство на околна среда и водите (МОСВ) и ИАОС отказват нееднократно да предоставят по реда на Закона за достъп до информация изпратения за съгласуване вариант на доклада, за което има и заведено поне едно дело от екологична организация. В същото време вече повече от година и половина същият не е финализиран. 

Като граждани на България намираме необоснованото забавяне и криенето на информация за недопустими! С тях се създава съмнение за сериозни проблеми със системата за мониторинг на качеството на въздуха и впечатлението, че официалните институции отказват да ги признаят публично и да работят прозрачно за решаването им!

Затова настояваме:

  1. МОСВ и ИАОС да публикуват незабавно варианта на доклада за състоянието на мониторинговата система за качество на въздуха във варианта, в който е изпратен за съгласуване от агенцията до министъра.
  2. Да завършат финалния вариант на доклада във възможно най-кратък срок и да го публикуват.
  3. Да предприемат незабавни мерки за отстраняване на констатираните проблеми с мониторинговата система за качество на въздуха, като направят процеса прозрачен и с участие на заинтересовани страни - граждани, граждански организации и др.

Гражданско обединение „Дишай България" 


Гражданско обединение "Дишай България"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Гражданско обединение "Дишай България" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...