Всяко бебе е БЕЗценно

Подкрепете тази петиция, която настоява за осигуряване на равен достъп до здравни грижи на ВСИЧКИ бременни жени, за да се раждат повече здрави бебета и да има повече щастливи семейства!

Според Закона за здравето, чл. 127 (1) За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето. Въпреки това, в България 7 000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист. Причината за това е, че здравнонеосигурените жени в България имат право само на един преглед и пакет лабораторни изследвания за периода на цялата бременност (регламентирани в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването). Това практически ги лишава от проследяване на бременността. По този начин лесно предотвратими проблеми и лечими инфекции остават без намеса, което води до здравни рискове както за бебето, така и за майката. Непроследените бременности се свързват и с повишен риск от раждане на недоносени бебета - у нас всяка година се раждат по около 6 500 недоносени бебета. Според анализите на специалистите, ако само при 26 от тези бебета бъдат избегнати предотвратими усложнения, това ще покрие разходите за проследяване на бременностите на всички жени без здравна осигуровка. Подробна информация и конкретни данни по темата можете да намерите на Фейсбук страницатаВсяко бебе е БЕЗценно“ -  https://www.facebook.com/vsiakobebe и в докладаЦената на безразличието“ – https://drive.google.com/file/d/1_ez9AedPmcGsVXjeBuhjxzzfHxQB_iKF/view  


Клуб на Нестопанските Организации Търговище    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Клуб на Нестопанските Организации Търговище да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...