ПОДКРЕПА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЗАЛИТЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ И НА ЗАЛИТЕ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС

132662390_749878405613377_5050197122420238324_n.jpg

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Съюза на организациите за любителско изкуство (СОЛИ), Българската асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ) и Сдружението на танцовите дейци (СТД)

Блокирането на дейността ни за втори път тази година е пагубно за изкуството в България, както и за физическото и психическото здраве на хората в страната. Ние няма да можем да намерим механизми за възстановяване, ако в най-скоро време не се отворят залите за занятия от танцовото изкуство (в читалища, училища, културни домове, частни помещения), фитнесите и залите, в които се практикува спорт или друг вид физическа активност.   

От тези рестрикции най-пострадали са децата! Те са лишени от физическа активност, подложени са на обездвижване и психически са повлияни от затварянето в къщи сред негативни новини и статистики. Децата не трябва да се подлагат на подобен стрес, да им се насажда страх и да мислят за смърт!Децата трябва да бъдат щастливи!

Граденият напредък с години постепенно се унищожи, а децата губят всякаква мотивация да са пълноценни хора, стремящи се към знание, физически и ментални усъвършенствания. За присъствено обучение в залите сме подкрепени от над 85% от родителите на децата, занимаващи се с изкуство, както и самите деца, подрастващи и възрастни настояват за връщане към физическия процес на обучение, носещ удовлетвореност, физическа активност, емоционална и психическа активност, чрез което се стига до подобряване и профилактика на здравето на хората, а съответно повечето здрави хора водят до по-малко натовареност на здравната система.

Ние сме хората, които:

  • имаме изградени ясни противоепидемични правила, които спазваме стриктно, както и липса на смесване на потоци и работа с голям брой потребители;
  • оборудвахме залите и помещенията си според изискванията на МЗ за хигиена, дезинфекция и грижа за здравето;
  • при нас посещенията са контролирани, без смесване на потоци, с учащи се и клиенти, които идват в добро здраве;
  • изградихме графици с редуциране на груповите занимания. Много от нас работят индивидуално със своите потребители;
  • при нас се идва по желание, а не насила! Ние нямаме задължителен характер и това е ценното, което ни отделя от рисковия сектор, защото никой, който не се чувства добре няма да посети зала за танци, спорт или фитнес;
  • се грижим за ФИЗИЧЕСКОТО, ПСИХИЧЕСКОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО ЗДРАВЕ на нацията.

Възникват недоразумения в Заповед №РД-01-677/25.11.2020, изменена и допълнена със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г, където в т.4 и в т. 7 има противоречия. С последното изменение на т.4 , което позволява да се работи с деца до 4 клас, означава ли че всички занятия, организирани от юридически и физически лица могат да бъдат възстановени за деца до 4 клас?

Настоящите заповеди не забраняват дейности с лица над 18 години при спазване на противоепидемичните мерки, но в различните градове служителите на РЗИ я тълкуват по различен начин и това е повод за назряване на напрежение и двусмислие в следствие на издадената от Министерството на здравеопазването заповед, позовавайки се на един и същи текст! Има колеги, които са със забрана да работят вече втори месец и никой не може да ни гарантира и посочи кога ще възобновим дейността си, макар и поетапно!

За съжаление голяма част от браншът не може по никакъв начин да се възползва от предложените финансови мерки, защото те не са съобразени със спецификата на работата ни. След три поредни писма и опити за контакт с отговорните институции до момента не ни беше обърнато внимание. При липсата на диалог, ще пристъпим към активни протестни действия след 04 януари, 2021 г.

Ние няма да се откажем от постигането на нашите цели и старание бавно да възстановяваме всичко, което сме градили дълги години зад гърба си, като оставаме добронамерени и отговорни!

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!  

 


Съюз на организациите за любителско изкуство (СОЛИ), Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), Сдружение на танцовите дейци (СТД)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Съюз на организациите за любителско изкуство (СОЛИ), Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), Сдружение на танцовите дейци (СТД) да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...