За Синеморец, Варвара, Резово, Ахтопол и горите на природен парк "Странджа". Последен шанс да опазим планината и южното ни море от изсичане и бетониране

109164867_10157078819106143_7948165516713725616_n_(1).jpgДо      Народно събрание на Република България

          Министерство на околната среда и водите

          Министерство на земеделието, храните и горите

          Министерство на регионалното развитие и благоустройството

          Община „Царево“      

Пред очите ни отнемат от нас и от поколенията ни най-прекрасните кътчета от българската земя - бетонират любимото ни южно море и изсичат горите на Странджа, които не само са хубави, но и най-древните запазени в Европа. Газят с едрогабаритните си автомобили дюни, поляни, реки, планински пътеки и унищожават дома на  живи същества, които се срещат само тук и са богатство за целия свят. Това се случва с активното съдействие на институциите, които инак са призвани да опазят околната ни среда:

Природен парк „Странджа“ е обявен за защитена територия през 1995 година с цел „да бъде опазена дългосрочно уникалната природа във водосборите на реките Велека и Резовска и да се осигури устойчиво социално-икономическо развитие в района“. Вече повече от 25 години не е приет План за управление на парка, което значи, че не са изрично регулирани човешките дейности на територията му и така се позволява да бъде застроен и изсечен „на парче“ (макар всякакво строителство в парка да е забранено от специалния Закон за защитените територии).

При общественото обсъждане на Общия устройствен план на Царево, българските граждани се произнесоха категорично, че не могат да търпят повече застрояване по южното ни море. Въпреки отхвърлянето на устройствения план, застрояването продължи със страшна сила при липса на всякаква регулация и без никаква пречка ще достигне много по-голям процент бетониране, отколкото предлагания в отхвърления план.

Общината в Царево продължава да продава земи, да сменя предназначението им и разрешава строителство на педи от морския бряг в най-красивите кътчета, като унищожава завинаги силуета и живата природа на уникални природни забележителности.  

Затова ние настояваме замесените институции, независимо под чие партийно управление, най-сетне да влязат във функциите си, да изпълнят дълга си към българските граждани като защитят обществения интерес:  

1. Народното събрание на Република България да приеме Мораториум на строителството на 300 метра от морския бряг, както и на цялата територия на ПП“Странджа“ до приемане на ОУП на Царево и План за управление на ПП„Странджа“.

2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството да възложи изработването на нов ОУП, който да не допуска застрояване на 300 метра от морския бряг. Всички земи, частна собственост с влезли в сила устройствени планове, да се отчуждaт от общината. Новият ОУП да гарантира визуални коридори към хоризонта и да не допуска увреждане на пейзажа и на силуета на природните забележителности от сгради и артефакти.

3. Общинският съвет в гр. Царево да преустанови всякаква промяна на собствеността и предназначението на земи на 300 метра от морския бряг.

4. Министерството на околната среда и водите да възложи изработване на План за управление на ПП „Странджа“, който изрично да не допуска строителство в парка.

5. Министерството на земеделието, горите и храните да преустанови сечта в държавните гори на територията на ПП„Странджа“ до приемане на План за управление (с изключение на безалтернативните дърва за огрев за местното население).

6. Компетентните институции незабавно да премахнат всички незаконни строежи на цялата територия на община “Царево“, както и недовършените и съответно загубили разрешение за строеж сгради, за да се освободи ландшафта от увреждащия го бетон.

7. Министерството на земеделието, храните и горите да сложи бариери на всички горски пътища в ПП „Странджа“ и други защитени територии, така че да не се допуска преминаването и паркирането на МПС извън служебни цели.        

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Марта Георгиева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...