Петиция от притежателите и любителите на исторически оръжия и копия на исторически оръжия към законодателя в Република България за промяна на закона за оръжията

кремъклийка.jpeg

     След атентатите във Франция, тя поиска от Европейския Съюз затягане на мерките за притежание на огнестрелно оръжие. В резултат на това Европейският Съюз отговори с 'ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие'. Тази директива по същество затяга контрола над многозарядни, над автоматични и полуавтоматични оръжия, над оръжия, които могат да бъдат преработени в автоматични и полуавтоматични, както и на газ-сигнални и салютни оръжия, които могат да бъдат преработени в реално стрелящи. Основно изискване на директивата е проследяемост на огнестрелните оръжия и въвеждането им в бази данни за подобряване на проследяемостта и обмен на информация за това м/у страните членки.

     Така написаната директива не беше приета в този си вид от самата Франция! До днешна дата чернобарутното оръжие е на свободен режим във Франция. На свободен режим е и в Чехия, Полша, Унгария... До сега беше на свободен режим и в Република България, но при нас директивата беше приложена по следния начин: беше изчакан крайния срок, след което към настоящия 'Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия' буквално бяха копирани и добавени абзаци от директивата на Европейския Парламент без оглед националния интерес (в случая - интереса на заинтересованите групи български граждани), без съобразяване с препоръките на оръжейни експерти и историци, без адекватно разчитане и тълкуване на директивата, и без отчитане на реалните последствия от така написания закон. Законът беше гласуван набързо в момент на отсъствие на основните политически опоненти.

     Представяме част от негативните последствия и проблеми:

 • Законът приравнява притежанието на съставки за производство на избухливи вещества с притежанието на самите избухливи вещества, което реално означава, че всяко семейство, което притежава кухня или земеделец, който притежава торове, е потенциален обвиняем. За пояснение - дори от захар, може да бъде произведено избухливо вещество, камо ли от някои торове и др. Едни обикновени домашни въглища векове наред са били основна съставка за производство на избухливи вещества. Кибрита е избухливо вещество. Не е ясно как точно ще се прави разлика и как ще се разграничават нормално притежаваните от населението субстанции от нарочно притежаваните с някаква негативна, вредна цел, както и дали това не би било използвано за цели реазлични от смисъла на този закон;
 • Законът приравнява димен(черен) барут със съвременен бездимен барут, което автоматично поставя черния барут под забрана, контрол и т.н. За сведение - повечето пиротехнически средства, които се продават свободно, сигнални ракети, двигатели на ракетни модели, правени от младежите са на основата и/или с основна съставка - черен барут;
 • Копията на чернобарутни и преднопълнещи оръжия са приравнени със съвременните оръжия с унитарни патрони с бездимен барут, което автоматично променя техния начин на придобиване, носене и употреба и ги поставя под разрешителен режим;
 • Законът оставя оригиналите на оръжия, произведени преди 1900г. на свободен режим, докато копията на същите тези оръжия са под контрол. Дали това разграничаване е с цел повдигане цените на нечии колекции или просто с цел ограничаване по принцип на притежаваното от гражданите оръжие, та било то и еднозарядна преднопълнеща кремъклийка с черен барут, ние не знаем. Това, което знаем е, че е абсурдно да се състезаваме с оригинали на по 100-200 и повече години, защото те са по-скъпи, защото с всеки изтрел амортизираме/унищожаваме исторически експонат, защото вероятността от инцидент с оръжие произведено преди 1900г. вместо съвременна реплика, произведена при съвременни технологии и контрол на качеството и сигурността, е много по-голяма. Нали това е идеята на тези копия - да могат любителите да придобият по-евтино и достъпно историческо оръжие за своите колекции, с което да се стреля и/или участва в състезания безопасно;
 • Въпреки, че законът оставя оригиналите на оръжия на свободен режим за притежание, то по смисъла на закона те трябва да бъдат заключени в каси. Ако иска някой да закачи този оригинал над камината си, оръжието трябва да бъде трайно обезопасено - т.е. трайно унищожено.
 • За целите на исторически възстановки могат да бъдат използвани оригинални оръжия, но те трябва да бъдат маркирани с неясно какъв номер и освен това трябва да бъдат обезопасени от произвеждане на изстрел с куршум, чрез разпробиване (което не спира изстрелването на куршум, а относително намалява дулната енергия) или чрез набиване на втулка в цевта! Т.е. въпреки, че са на свободен режим - те трябва да минат на неясен разрешителен или уведомителен режим. И набиването на номера и набиването на втулки унищожават автоматично това оръжие, това късче военна история, а освен това след подобно безумие (втулка) как ще бъде заредено и изчистено едно преднопълнещо оръжие!?! За пояснение - в Европейската директива има ясно указание историческите оръжия да не попадат в обхвата на промените наложени от самата директива;
 • Законът не регламентира как точно ще бъдат придобивани за напред подобни чернобарутни оръжия;
 • Законът не регламентира по никакъв начин правото на употреба на чернобарутни оръжия за лов. За сведение - в някои държави употребата на чернобарутни оръжия е позволено и извън ловния сезон, тъй като се счита, че стрелеца има само един изстрел (с намалена точност и далекобойност спрямо съвременните оръжия), което дава шанс на животното да оцелее. В съседни или близки до нас държави има огромни ловни общества, които ловуват основно с чернобарутни оръжия. Вместо просто да убиват животните със съвременни автоматични, далекобойни оръжия снабдени с оптически прицели и т.н. те ловуват така, както са ловували техните предци и по този начин успяват да изпитат насладата от ловната тръпка, максимално опазвайки и давайки шанс на живата природа. Такива общества има например в Унгария;
 • Законът рязко ограничава занаятчиите и оръжейните майстори, които си изкарват хляба от правене на реплики и поправка на копия или оригинали, тъй като промяната на досегашния статут на тези оръжия, автоматично ги задължава да придобият каси, СОТ, охрана, видеонаблюдение, лицензии, които изискват толкова усилия, документация и финансови разходи, че прави тяхната дейност невъзможна или в най-добрия случай нерентабилна, нецелесъобразна;
 • Така написаният закон съдържа противоречия и нелогичности в себе си, с което поставя в невъзможност служителите на КОС да го тълкуват еднозначно по места и съответно притежателите на чернобарутни оръжия да бъдат третирани по еднакъв начин в различните райони на България. Поставя в невъзможност служителите на КОС да направят адекватна подзаконова нормативна база. Например в един град прибраха оръжието на чернобарутник, в друг град поискаха отнасяне на оръжието за сверяване на номерата и регистрацията му като съвременно, в трети поскаха писменно уведомление за номерата на оръжита, в четвърти служителите казаха, че просто не знаят какво да правят с това оръжие;
 • Така написаният закон поставя издаването на разрешително за употреба за спортни цели на чернобарутни оръжия в такава тавталогична кръгова логика, която е неизпълнима. За да бъде издадено разрешително за спортни цели, освен курсове за безопастност при работа с оръжие, трябва да си членувал поне една година в спортен клуб, регистриран по закона за физическото възпитание и спорта, както и да имаш доказани стрелби. Такъв клуб до момента не съществува в България. Дори и да съществуваше, по смисъла на закона трябва една година да стреляш с оръжието, с което нямаш право да стреляш, което автоматично те превръща в закононарушител. За сведение - в Европейската директива подобно изискване е заложено за оръжия категория 'А'! От практическа гледна точка: без проблем можеш да получиш разрешително за съвременно бойно оръжие, но не и да стреляш с пистолета на Капитан Петко войвода или негово копие;
 • Законът не е ясно четим по отношение на количество чернобарутни оръжия, които може да бъдат притежавани, носени, употребявани. За сведение - един квалитетен състезател, който иска да покрие по-голяма част от стрелковите дисциплини на M.L.A.I.C. (международната конфедерация на чернобаруните стрелци) трябва да притежава като минимум четири-пет пушки от различни калибри и системи, два пистолета и револвер;
 • Законът не дава ясна представа кое оръжие е оригинал и кое копие, както и кой и как определя това. Например за поправка или реставация на оригинал се поставя някаква съвременна част - винт, планка, спусък... Това оригинал ли е или копие? На едно копие се подменя някоя част - винт, планка, спусък и т.н. с оригинална. Това прави ли копието оригинал? На едно копие се заличават всички номера и обозначения и стопанина му заявява, че е оригинал. Кой, как, къде преценява дали това е истина?
 • Въздушни оръжия, предназначени за лов на едър дивеч (сърни), с калибър по-голям от повечето чернобарутни оръжия (например .50 CAL), с оптика, с дулна енергия по-голяма, отколкото повечето чернобарутни оръжия и със скорострелност равняваща се на съвременно полуавтоматично оръжие, е само на уведомителен режим и без ограничения за закупуване на консумативи за него, докато едно чернобарутно копие на оръжие, за което на състезание се дават две минути, за да успее да произведе един изстрел и след натискане на спусъка се молиш да гръмне, но въпреки тежестта на оръжието и невисоката му точност не знаеш дали ще уцели... е на разрешителен режим, като съвременно бойно оръжие;
 • Горната съпоставка важи и спрямо съвременните лъкове и арбалети, а те имат многократно по-голяма пробивна сила от чернобарутните оръжия;

     С част от проблемите създадени от новия закон може да се запознаете на следните адреси: link1, link2, link3

     Множеството ограничения и утежнения, създадени от новия закон, поставят нас - любителите на исторически оръжия на колене и в безизходица да развиваме нашата възстановачна, спортна, ремонтна, ловна, колекционерска, просветителска, реставационна и историческа дейност. Ние не сме опасност. За сведение - нашите експерти не можаха да открият данни дори за битово престъпление с чернобарутно оръжие за последните 50-60 години, както и криминално или атентат, политическо убийство... Нищо! Няма логика някой нарочно да се сдобие с чернобарутно оръжие, което след 62-я метър (при пистолетите - много по-малко) вече няма да е точно, но за сметка на това ще вдигне издайнически облак от дим около стрелеца, издавайки много по-силен гръм от съвременно оръжие, струвайки по-скъпо от множество съвременни оръжия, нямайки шанс за следващ изстрел в случай на пропуск... и да отиде целенасочено да извършва престъпление с него. Няма логика! Ние не сме опасност. Ние не искаме да се крием по гори и шубраци като шумкари, за да можем да се насладим на откраднат миг удоволствие от стрелбата. Ние не искаме да ни се шепне на ушенце да се радваме, че поне са ни оставили да притежаваме някаква част от оръжейните копия, че можеше да е и по-зле. За стрелба - забрави! Ние не искаме да ни се споменава насаме, че трябва да наемем този или онзи за консултант, за да има някакво решение по нашите проблеми. Ние не искаме да се крием! Не правим нищо лошо!

     По сега действащия закон, лицата придобили такива оръжия, трябва да ги декларират (при неясен ред) до една година от обнародването на закона, а именно до 7 май 2020г. Възможно е малко удължаване на срока във връзка със ситуацията в България по повод COVID-19. По повод същата ситуация, наскоро имаше предложение от някои личности за изземване на гражданското и ловното оръжие въобще. За щастие българският ловно-рибарски съюз реагира изключително адекватно и на място и това не се случи. Въз основа на тази последователност от събития, много от любителите на чернобарутни оръжия започнаха да си задават въпроси, дали не се правят опити за разделението на гражданските групи притежатели на оръжие и изземването му малко по малко, група по група. Много от любителите на чернобарутните оръжия започнаха да се притесняват, че в момента се прави регистрация на наличните чернобарутни оръжия при объркан и неясен закон с цел - в бъдеще време закона да бъде променен и съответните оръжия да бъдат все пак иззети, тъй като вече ще има информация за притежателите им. Заради това много притежатели на такива оръжия няма да ги регистрират. От страх. От страх пред неясния закон. От страх, че ще им бъдат отнети оръжейни копия за които са плащали от собствения си джоб. От страх, че ще им бъдат отнети оригинали или копия, в които са вложили много часове, седмици и месеци работа по съхраняване, подобряване, създаване, гравиране, обгрижване... Това съответно ще постави тези хора в статус закононарушители. И всичко това - поради недобре направен, неясен закон. Целта на един закон не е да всява страх у гражданите. Целта на един закон е да регламентира дадена дейност по начин удоволетворяващ заинтересованите страни. В случая заинтересовани страни са българските граждани, българските държавни институции и европейските институции, които поискаха промени в законите на държавите-членки чрез гореспоменатата директива на Европейския Парламент. Но да не забравяме - самата Франция, по искане на която се случи тази директива, не я прие в този вид и притежанието на чернобарутни оръжия там е на свободен режим...


     Въз основа на всичко изброено до тук, както и на проблеми, които не сме споменали или не сме забелязали, ние - притежателите и любителителите на чернобарутни и исторически оръжия и копия на исторически оръжия отправяме към законодателя на Република България своите искания за промяна на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, без това да противоречи на европейските директиви, но и с оглед интересите на заинтересованите групи български граждани, както и изчистване на неясните моменти по отношение на създаване, придобиване, носене, употреба на копия на чернобарутни оръжия и съответните консумативи за тях, а именно:

 • Законодателят да направи адекватен прочит на Европейска директива 2017/853, както и на консолидирания текст на Европейска директива 91/477 и да направи съответни промени в Българския закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Законът да прави разграничение м/у черен(димен) барут и съвременен бездимен и да не се приравнява притежанието на единия с притежанието на другия;
 • Законът да запази оригиналните исторически оръжия от изисквания за маркиране, затапване, разпробиване (унищожаване). Та това са исторически артефакти - късчета история от миналото;
 • Да се създаде облекчена процедура и изисквания за правото на придобиване и употреба на черен барут и капсули при исторически възстановки, тренировки, спортни мероприятия и др;
 • Да се създаде облекчена процедура и изисквания за правото на придобиване, носене и употреба на оригинали и копия на исторически оръжия. Смятаме, че е достатъчен само уведомителен режим по отношение на основните части, а именно цевта, тъй като всякакви по-сложни действия не дават никаква допълнителна информация за самото чернобарутно оръжие (абсурдно е да се говори за прострелка на чернобарутно оръжие с необлечен оловен куршум, в което може да бъде зареден по-малък калибър или променено количеството заряд...);
 • Да се създаде облекчена процедура и изисквания за правото на внос на оригинали и копия на исторически оръжия;
 • Да се създаде облекчена процедура и изисквания за правото на продажба и препродажба на оригинали и копия на исторически оръжия;
 • Да се създаде облекчена процедура и изисквания за правото за поправка, поддръжка, направа, преработка на чернобарутните оръжия. По цял свят най-красивите копия на исторически оръжия са направените от самия притежател или майстор според нивото му на исторически познания и майсторски умения;
 • След промяната на закона да се удължи срока, за уведомяване от вече придобилите такова оръжие граждани, с цел реално изпълнение на Европейската директива;
 • Да се създаде облекчена процедура за придобиване на европейски паспорти за нашите чернобарутни оръжия с цел участие на международни първенства, възстановки и събития;

     Простичко казано смятаме, че преминаването на чернобарутните оръжия на уведомителен режим, както и притежанието на консумативи за тях без разрешително по никакъв начин не нарушава европейските директиви, а в същото време решава повечето от проблемите, създадени от закона в момента. Има и варианти, в които да се създаде общо разрешително за придобиване, притежаване, носене и употреба на чернобарутни оръжия, което да се издава при облекчена процедура без получаването му да коства нецелесъобразни финанси, време и усилия, които многократно надвишават целта и без да бъде приравнявано на съвременно оръжие. Със сигурност има и други варианти, за които не сме се сетили. Но за да се случи разрешаването на тези проблеми и намирането на тези варианти трябва политиците да започнат да разговарят с нас. Трябва не само да изслушват (или да не изслушват) нашите експерти и представители, а след това да гласуват каквото са си наумили предварително. Трябва да започне истински диалог в търсене на реално действащ закон, който да удоволетворява всички заинтресовани, нас включително. Уважаеми депутати, молим ви - разговаряйте с нас! Уважаеми депутати, молим ви - не ни пренебрегвайте, като несъществуващи и маловажни! Ние сме тук и съществуваме. Ние сме реални граждани на Република България. Ние не сме опасност. Не ни превръщайте насила в закононарушители! Ние не искаме да се крием. Ние не правим нищо лошо. И искаме толкова малко - само да притежаваме своите оръжия или колекции и да правим нашите възстановки, исторически покази и състезания, усещайки какво са усещали дедите ни. Не лишавайте нас от българския дух, завещан от предците ни! Не лишавайте България от българщината!


И да не забравяме - притежанието на чернобарутни оръжия във Фрация е на свободен режим. Както и в Полша, Чехия, Унгария...

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Николай Беров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook