Национална кампания за възраждане на библиотеките

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

До: г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

Копие: г-н Симеон Дянков

Вицепремиер и Министър на финансите

Копие: г-н Вежди Рашидов

Министър на културата

Копие: г-н Сергей Игнатов

Министър на образованието, младежта и науката

 

Национална кампания за възраждане на библиотеките

 

Уважаеми господин Борисов,

Уважаеми господин Дянков,

Уважаеми господин Рашидов,

Уважаеми господин Игнатов,

 

Над 50% от младите хора на България са номинално или функционално неграмотни, с което се нареждаме на предпоследно място в Европейския съюз (на базата на авторитетното изследване PISA)!

Българинът купува 0,56 книги годишно, европеецът – 11!

От 2008 година в 90% от българските библиотеки не е постъпила нито една книга! (Според стандартите на ЮНЕСКО и ИФЛА в българските библиотеки трябва да влизат 1,7 млн. библиотечни единици годишно.)

През последните 20 години училищните библиотеки са намалели наполовина, а в останалите почти не влизат нови книги! (Според Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА училищната библиотека е част от учебния процес и 5% от годишната издръжка на всеки ученик трябва да постъпва в нея.)

 

Това е резултатът от двадесетгодишното неглижиране на книгата и на нейното базисно значение за грамотността и развитието на културата.

 

Докога ще сме последни?

 

Според документите на ЮНЕСКО обществената библиотека е информационният център за населението по места. Ние, хората, чиято професия и съдба е книгата, се обръщаме към вас за подкрепа на нашето искане за спешно приемане на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване за обществените и училищните библиотеки, съизмерим с международния, и за незабавно подновяване на програмата на Министерството на културата за обновяване на библиотечните фондове. При изпълнението на тези стандарти държавата ще осигури правото на своите граждани на равен и свободен достъп до информация и знание, гарантирани им от Хартата за правата на човека.

 

Нека книгата да влезе в своя естествен дом – библиотеката! Нека четенето да стане достъпно за всеки гражданин на България! За грамотно и образовано младо поколение!

 


Асоциация "Българска книга"    Свържете се с автора на петицията

Първо име
Фамилия
Град
Страна
Email адрес
Да се вижда ли Вашият подпис от всички?
  
Вашият email адрес никога няма да бъде публично показван или предоставян на трети страни.
Facebook