Facebook

Против забрана на риболова за 2014 г. на яз.Цонево и яз.Елешница

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Министъра на земеделието и храните

До Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

До всички политици и партии в Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Уважаеми дами и господа,

Ние долуподписаните български граждани на Република България се обявяваме против проекта и приемането на заповедта за забраняване любителкския риболов през 2014г. на територията на Република България.А именно налагане на целогодишна забрана за риболов през 2014г. на яз.Цонево и яз. Елешница.

Това е гражданска петиция срещу поредното безумно решение взето срещу българският гражданин и по-конкретно срещу българският риболовец. Държавната институция ИАРА, вместо да вземе крупни мерки срещу бракониерите иска да ощети отново нас българските риболовци.


Тони Куртев    Свържете се с автора на петицията

*Първо име
*Фамилия
*Град
*Страна
*Email адрес
Да се вижда ли Вашият подпис от всички?
  
Вашият email адрес никога няма да бъде публично показван или предоставян на трети страни.