Против забрана на риболова за 2014 г. на яз.Цонево и яз.Елешница

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Министъра на земеделието и храните

До Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

До всички политици и партии в Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Уважаеми дами и господа,

Ние долуподписаните български граждани на Република България се обявяваме против проекта и приемането на заповедта за забраняване любителкския риболов през 2014г. на територията на Република България.А именно налагане на целогодишна забрана за риболов през 2014г. на яз.Цонево и яз. Елешница.

Това е гражданска петиция срещу поредното безумно решение взето срещу българският гражданин и по-конкретно срещу българският риболовец. Държавната институция ИАРА, вместо да вземе крупни мерки срещу бракониерите иска да ощети отново нас българските риболовци.


Тони Куртев    Свържете се с автора на петицията

Първо име
Фамилия
Град
Страна
Email адрес
Да се вижда ли Вашият подпис от всички?
  
Вашият email адрес никога няма да бъде публично показван или предоставян на трети страни.
Facebook