МАВЗОЛЕЙ -КОСТНИЦА,,Св.Неделя" гр.Батак-НЕЗАКОНЕН ХРАМ-ПЕТИЦИЯ до UNESCO

 

 

За ДОКУМЕНТНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  на Кмета  на гр.Батак при  Промяна на Собствеността на Националната Светиня-Мавзолея -костница ,,Св.Неделя,, гр.Батак от Публична Държавна в Частна Общинска собственост и

СЪСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ -престъпление по чл.310,311,285,209 от НК, с цел извършеното Дарение

Четете Жалба До: Върховна Касационна Прокуратура тук:http://buditel1batak.blog.bg/history/2013/03/14/jalba-do-vyrhovna-kasacionna-prokuratura-otnosno-presyplenii.1064287

ЦИТАТИ от ,,Житие и Акатист/молитва/ на Свети баташки новомъченици,, автор Иван Николов-богослов, където националните герои Априлци-въстанали и умрели за Свободата на Отечеството са сравнени с овце и агнета и е затрита цялата история за въстанието в Батак-1876г.:

,,Христовите агънца , обречени нА ЗАКОЛЕНИЕ, СТОЯЛИ И СМИРЕНО ЧАКАЛИ РЕДА СИ,,/стр.20, житие/

,,Желанието на светите Баташки мъченици било да умрат за своята вяра/ср.54 Кондак 7

,,Избрани Христови Агнета, заклани като изкупителна жертва за греховете на българския народ,, стр.41/Акатист/

Кои грехове на българския народ? Може би греха че е поискал да бъде свободен?

На знамето на батачани-Априлци 1876г. пише: ,,СВОБОДА  ИЛИ  СМЪРТ,,.

Знамето е извезано от Стефана  поп Нейчева-дъщерята на местния свещеник поп Нейчо, който освещава знамето и също е въстаник от въстанието в Батак 1876г.

 

П Е Т И Ц И Я

ДО   ЮНЕСКО, чрез Министъра на Културата

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА МАВЗОЛЕЯ-КОСТНИЦА,,Св.Неделя"-ГР.БАТАК В СПИСЪКА НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЮНЕСКО,катонай-ярък пример за паметник съхранил родния език, вяра и култура/ подоб.пример под закрила на Юнеско:ц.Св.Атанасий,с.Пороище

На 03.04.2012 Министерство на Културата постанови да се запази музейния статут на Мавзолея - костница гр.Батак и     да се преустановят богослуженията в нея,тъй като с това се руши културно-историческото наследство. Въпреки това,като проява на незaчитане на върховенството на закона, богослуженията не са преустановени, паленето на свещи в историческата църква-костница продължава и автентичния вид не е възстановен. /http://mc.government.bg/newsn.php?n=2941&i=

 

Г-жо БОКОВА,

ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В ГР.БАТАК Е СПЕЦИАЛНА.
ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО И СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ.  ТЯ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ХРАМ.

В ДНЕШНИЯ ГЛОБАЛИЗИРАЩ СЕ СВЯТ,  МАВЗОЛЕЯТ -КОСТНИЦА  В БАТАК Е ПРИМЕР И ИСТОРИЧЕСКА ПОУКА ЗА ХОРАТА, КОИТО ВОЮВАТ, КОИТО НЕ ЗАЧИТАТ ПРАВОТО НА СВОБОДА, ВЯРА И РОДЕН ЕЗИК.

Историческата църква,,Св. Неделя,, е единствената църква , в която през турското робство е извоювано богослуженията да се извършват на старобългарски, а не на гръцки,с което е съхранила родния език.

Построена само за 75 дни през 1813г. с  усилията на всички батачани, църквата е последната крепост по време на Въстанието в Батак 1876г.. В нея са обезглавени и загинали около 2000 родолюбиви българи въстанали  в името на Свободата на България.

ЗАТОВА ТЯ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ВПИСАНА В СПИСЪКА НА ЮНЕСКО, С КОЕТО ДА ОСЪЩЕСТВИ СВОЯТА ГОЛЯМА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ: СВОБОДА НА ВОЛЯТА ,   ПРАВО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ  И  МАТЕРЕН ЕЗИК.

ИМЕННО ТАЗИ НЕЙНА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ Е ПЪТЯ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР, КЪМ КОЙТО СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИВИЛИЗАЦИЯ СЕ СТРЕМИ. А ТОВА Е И ПЪТЯ КЪМ СВЕТОВНИЯ ЧОВЕШКИ ПРОГРЕС.

ТОВА СА И ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИ ЮНЕСКО: ДА ИЗГРАДИ МИРА В УМОВЕТЕ НА ХОРАТА! ЗАТОВА И СЕ

ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖИТЕ ЗА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА МАВЗОЛЕЯ -КОСТНИЦА,,СВ.НЕДЕЛЯ,,  В ДЕЙСТВАЩ ХРАМ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВАЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ  И ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА Й МИСИЯ.
НЕДОПУСТИМО И НЕПОЧТЕНО КЪМ ИСТОРИЯТА Е ТАМ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ КРЪЩЕНКИ, СВАТБИ И ДА СЕ ПАЛЯТ СВЕЩИ.

ТАМ КЪДЕТО 2000 НАШИ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ СА ПРОЛЯЛИ КРЪВТА СИ ЗА ВЯРА И СВОБОДА!

ВСИЧКО ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОЙТО ЦЕЛИ ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, КОЯТО Е НАШЕТО КУЛТУРНО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО.

МАВЗОЛЕЯТ-КОСТНИЦА БАТАК ПРИНАДЛЕЖИ ДУХОВНО НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И Е ИСТОРИЧЕСКА ПОУКА ЗА ЦЯЛ СВЯТ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ПРЕД ПОКОЛЕНИЯТА МАВЗОЛЕЯТ-КОСТНИЦА БАТАК ДА ОСТАНЕ МУЗЕЙ В АВТЕНТИЧНИЯ СИ ВИД И ТАКА ДА ГОВОРИ НА ПОКОЛЕНИЯТА. ТОВА  Е БЪЛГАРСКИЯ  ПАНТЕОН НА БЕЗСМЪРТНИТЕ ГЕРОИ ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА НАШАТА СВОБОДА- ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА ЧЕСТ!ДА ЗАПАЗИМ ЖИВА ИСТОРИЯТА.

ВОЛЯТА НА ОЦЕЛЕЛИТЕ СЛЕД ВЪСТАНИЕТО И КЛАНЕТО 1876Г.БАТАЧАНИ , ПЪРВОСТРОИТЕЛИ И ПЪРВОПРИТЕЖАТЕЛИ НА ХРАМА, СЪЗАКЛЯТНИЦИ НА ЛЕВСКИ И ВОЛОВ, Е КОСТНИЦАТА,,СВ.НЕДЕЛЯ,,В БАТАК ДА ОСТАНЕ ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА САМОЖЕРТВА ЗА СВОБОДА И В НЕГО ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ БОГОСЛУЖЕНИЯ. /волеизявление във в-к ,,Народний Глас,, от 25 .02. 1880г./

ЗА ЦЕЛТА ПРЕЗ 1912Г.Е ПОСТРОЕН В СЪСЕДСТВО НОВИЯ ХРАМ ,,УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО,,КОЙТО ДА ПОЕМЕ ДНЕС И УТРЕ НУЖДИТЕ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЯ.    ДА УВАЖИМ ПАМЕТТА И ВОЛЯТА! НЕКА НЕ ПОЗВОЛИМ БАТАК ДА СТАНЕ МИТ!

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ФЕВРУАРИ 2012 ЖИТЕЛИТЕ НА БАТАК /МАЛЪК ГРАД-ОБЩО 1500 ДУШИ ПО ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК/
СЪБРАХА РЪЧНО 797 ПОДПИСА /към 12.03.2012/ В ЗАЩИТА НА ТАЗИ ИДЕЯ И ПРОДЪЛЖАВАТ СВОЯТА ПОДПИСКА. КЪМ ТЕХНИЯ ГЛАС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ И АРХИТЕКТИ , ИСТОРИЦИ И ГРАЖДАНИ  с декларация и подписка изпратена до държавните институции в България:

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я /Отворено писмо/  оповестена и приета за офиц. док. с единодушно гласуване на Общо Събрание на Камара на Архитектите –Пловдив,на 26.01. 2012г /подписка- отворена /.

Повод: незаконосъобразна намеса и нарушаване на  интериора.

Искания: 1.Да се вземат незабавни мерки по съхранение на интериора на  ц.-костница ,,Св. Неделя,, -гр.Батак и се спрат  некомпетентните намеси, касаещи обзавеждане на интериора със столове ,свещници, шарени покривки,сухи цветя  и др., както и паленето на свещи, с което се увреждат стените и пода. Да се спре търгуването в двора на църквата на сувенирчета, герданчета, и др., с което се погазва историческата значимост на паметника.

2.Спазване на законовите разпоредби на Р. България с цел Опазване  на Ц.-костница ,,Св.Неделя ,,. Същата да бъде поставена под специална законова закрила каквато подобава за културно -исторически паметник от Национално Значение.

3.Да се впише наново в списъка на Музеите в България, ц.-костница ,,Св.Неделя,, в гр.Батак, с произтичащата от това правна закрила .   Считаме че отписването на Църквата- костница  в Батак от списъка на Музеите  е сериозна грешка и настояваме този въпрос да се преразгледа незабавно .             Не е срамно да признаем грешките, срамно  е да не ги поправим.

Правни Основания за иска: Закон  за културното наследство.

Пълният текст на Декларацията на КАБ РК Пловдив четете тук:http://vassilevaarchitecte.blog.bg/history/2012/10/24/deklaraciia-na-kab-rk-plovdiv-za-opazvane-na-cyrkva-kostnica.1013088

 

http://www.peticiq.com/signatures/deklaraciq_batak/ Д Е К Л А Р А Ц И Я от батачани и българи-родолюбци срещу подмяна на националната ни памет, неморално и незаконно ползване от Пловдивска митрополия на Военно-исторически храм-паметник, църквата-костница и музей „Св.Неделя“ в Батak

 

 

 


арх.Стефка Керелова-Василева , КАБ Пловдив    Свържете се с автора на петицията

Първо име
Фамилия
Град
Страна
професия
Email адрес
Да се вижда ли Вашият подпис от всички?
  
Вашият email адрес никога няма да бъде публично показван или предоставян на трети страни.
Facebook