За справедливо разпределение на средствата за изкуство

До

Г - н Боил Банов,

Председател на УС на НФК

Копие до Г-н Борислав Геронтиев,

Изпълнителен директор на НФК

И до

Управителния съвет на НФК    

 

Уважаеми Г-н Банов,

Уважаеми Г-н Геронтиев,

Обръщаме се към вас с благодарност за положените усилия за подкрепа на изкуството и културата в тези сложни и трудни за всички времена. За съжаление, въпреки множеството приложени мерки от страна на Министерството на културата и на Национален Фонд "Култура", много артисти и организации остават встрани от програмите. Това води след себе си до редица проблеми за сектора в дългосрочна перспектива.

С оглед на факта, че от различни програми се очаква да оставнат значителни неусвоени средства (по програма „Творчески инициативи“ експерти ги изчисляват на около 3 милиона лева), на лице е възможността тези средствата да бъдат преразпределени, така че да достигнат до артисти и организации, които не са имали възможност да кандидатстват в досегашните сесии, поради обявените критерии. 

За целта считаме за наложително да бъдат въведени следните две предложения:

1. По примера на творческите стипендии към НФК, които имаха втора и трета сесия, за да могат да отговорят на реалните потребности на сектора, да се отвори допълнителна сесия на "Творчески инициативи". В нея да бъдат допуснати до кандидатстване колеги на трудов договор или на помощи за безработица.

Това е важна мярка за артистите, които поради липса на доходи са преминали на трудов договор, наети са на такъв към организациите си или са били освободени от работните си места. Тя би им позволила да продължат да извършват творческа дейност. В противен случай лишаваме множество артисти от възможност за творческа реализация по време на криза, което може да се отрази на творческия им път и участие в културния живот за години напред.

Ако всички средства бъдат насочени единствено към подкрепа на организации, ще създадем условия, в които артистите ще бъдат принудени да работят с конкретни структури, за да осъществяват своите проекти. Така ще бъде нарушено правото на избор дали изобщо, с коя или с колко организации да създават изкуство. В дългосрочен план това би означавало да обвържем артисти и организации, което ще се отрази на възможността им да упражняват професията по избрания от тях начин.

 

2. "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата" да отвори втора сесия, като се запазят същите условия и нужни документи, но критерият за срок за регистрация на организациите да бъде намален на две години.

Това лесно може да се реализира като след приключване на настоящата програма, същата бъде наново отворена с промяна единствено в срока и насочването й към организации с регистрация между 2 и 3 години.

Считаме, че ако една организация успее да отговори на другите изисквания на настоящата програма, това би следвало да бъде достатъчно доказателство за нейните способности и потенциал. Освен това двугодишният критерий е практиката, която припознават повечето програми от ЕС.

От друга страна, изключвайки организации с активна дейност и организационен капацитет единствено на това основание, се създават условия за неравнопоставено присъствие в културната среда в близките години на важни структури и цели екипи.

В крайна сметка това би нарушило едни от водещите европейски ценности за достъп до ресурси и насърчаване на конкурентноспособността в отделните браншове.  

 

С уважение,

Артисти, културни мениджъри, представители на организации, културни дейци, журналисти и физически лица, подкрепящи развитието на изкуството и културата:


Габриела Петрова и Александър Мануилов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Габриела Петрова и Александър Мануилов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook