Подписка за ремонтиране на велоалея гр. Казанлък - с. Розово и доизграждане на такава към с. Овощник

Road-Cycling-Wanaka_copy.jpeg

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ГР. КАЗАНЛЪК

П О Д  П И С К А   

За ремонтиране на велоалея гр. Казанлък – с. Розово и доизграждане на такава към с. Овощник

Ние, долуподписаните граждани, настояваме да бъдат предприети необходимите действия за ремонтиране и реконструкция, които ще доведат до множество ползи, както на жителите на Розово, Овощник и Казанлък, така и на всички гости на общината.

-------------------

Подписката за ремонт на стария път гр. Казанлък - с. Копринка - яз. Копринка и изграждане на велоалея можете да намерите тук -> https://www.peticiq.com/velo-kz-koprinka


Вихъръ - Пространство за Култура и Изкуство    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Вихъръ - Пространство за Култура и Изкуство да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook