Петиция против механичното обединяване на висши учебни заведения

Коментари

#28

Защоъо няма практически смисъл от това действие

Иван Чаушев (Девин, 2022-02-23)

#29

Защото Денков действа неправомерно!!!!И е целенасочено

Мария Христова (София, 2022-02-23)

#33

Минно-геоложкият университет е единственият,който подготвя такива кадри и трябва да си остане такъв и единствен

Stanislav Georgiev (Варна , 2022-02-23)

#35

Подписвам, защото не е приемливо за мен да се обединяват толкова различни и тясно специализирани ВУЗ-ве.

Михаела Иванова (София, 2022-02-23)

#36

Обединяването ще доведе до спад в образователната система на ВУЗ-а.
МГУ “Св. Иван Рилски” е доказал своя принос в икономическата сфера на България, като между 4 и 5% от БВП идва от минното дело в страната.

Мирослав Маринов (Русе, 2022-02-23)

#42

Подписвам, защото МГУ "Св. Иван Рилски" е уникално висше учебно заведение и не бива да бъде закривано, което ще се получи на практика при механичното сливане с други технически учебни заведения! В МГУ получиха висока квалификация хиляди инженери, които решават изключително сложни практически задачи, с огромно значение за геологията, минното дело и осигуряване на суровинната база на България. Те на практика са гаранцията за истинското ни благоденствие, защото "човек се храни от това, което е над Земята, а забогатява от това, което е под нея"!

Вили Лилков (София, 2022-02-23)

#43

Кой простак го измисли? Аман от простаци. МГУ го познават в целия свят. Срам.

Владимир Георгиев (София , 2022-02-23)

#49

Не смятам че това тъй наречено обединение има някаква полза

Стефка Георгиева (София, 2022-02-23)

#50

Без срам. Това не ви е УНИБИТ или Ленсотехническия?!

Иван Димов (Тексас , 2022-02-23)

#61

Подписвам, защото мисля че смесването на университетите ще доведе до голями проблеми в образованието а също така и в икономиката на страната.

Димитър Туджаров (Сандански, 2022-02-23)

#62

Защото е неправилно,Защото е грешно,Защото искам да завърша МГУ,а не друг университет

юлиан марков (русе, 2022-02-23)

#63

Липсва задълбочена оценка и визия как обединяването ще подобри качеството.

Гергана Тодорова (Челопеч, 2022-02-23)

#66

Подписвам, защото не са направени или няма достатъчно данни и анализи, какви са ползите и загубите от една такава трансформация.

Заро Хайдушки (Мадан, 2022-02-23)

#70

Против обединяването на университети!!!

Мая Йонкова (София, 2022-02-23)

#71

Подписвам защото МГУ е уникален университет ,с уникални специалности ,които трябва да се съхранят в индивидуален план

Georgi Evgeniev (Велико Търново, 2022-02-23)

#86

Подписвам, защото сливането на университетите няма да бъде от полза на никого. Автономията на даден университет характеризира неговата степен на самостоятелност и нарушаването й ще доведе до последици с много, много лош край и хаос. Защо нещо което работи добре, трябва да бъде променено, а нещо което НЕ работи и НЕ е работило от години бива подминавано?

Симона Лозанова (София, 2022-02-23)

#99

Идеята за сливане на ВУЗ-ове е ужасна глупост и имитира реформа.

Vania Kovacheva (София, 2022-02-23)

#102

Подкрепям нанълно основанията посочени в петицията за запазване на юридическата самостоятелност на МГУ "Св. Иван Рилски".

ТАНЯ ИВАНОВА (Димитровград, 2022-02-23)

#103

Така университетите ще загубят своята идентичност, унификацията на образованието никога не е гаранция за добро качество.

Румяна Костадинова (Перник , 2022-02-23)

#110

Грубо нарушение на автономността на МГУ,загуба на кадри на високо образовани и ефективни кадри,за минерално суровинната и енергийна промишленост.И заличаване на лицето на Минно геоложкото образование в Р.България!!!!!!

Валентина Дамянова (София, 2022-02-23)

#115

Комбинирането на университети е безмислено!!

Денислав Димитров (София, 2022-02-23)

#125

МГУ е минало , настояще и БЪДЕЩЕ

Стоян Панчовски (Панагюрище, 2022-02-23)

#141

Уча в МГУ "Св. Иван Рилски" и съм изключително доволна.

Десислава Антонова (София, 2022-02-23)

#144

Споделям напълно гореизложеното.

Катерина Николова (София, 2022-02-23)

#145

Не съм съгласен, че механичното и набързо осъществено сливане ще доведе до положителни резултати. По-скоро резултата ще е отрицателен.

Румен Ганев (Бургас, 2022-02-23)

#150

Вярвам че автономията на университетите е необходима за правилното развитие на браншовата специализация.

Иван Вълчев (Варна, 2022-02-23)

#158

Стига експерименти с българското образование!

Кирил Джустров (София, 2022-02-23)

#161

Напълно подкрепям петицията. Това е и университетът, който единствено подготвя инженер-геоложки кадри свързани с всички строителни дейности. Това е и единственият университет подготвящ хидрогеолози (водата е най-стратегическата суровина), както и сондажни инженери.

Стефка Приставова (София, 2022-02-23)

#162

Защото всичко описано по горе в текста на петицията отговаря на истината. Единственото място за подготовка на инженери в областта на търсенето, проучването и добива/разработка на минерални суровини и фосилни горива е Минко Геоложки университет Св. Иван Рилски

Димитър Мерачев (София, 2022-02-23)

#175

Не мисля, че създаването на мегаструктура ще подобри качеството на висшето образование.

Димитър Русев (София, 2022-02-23)

#177

Подписвам, защото това "обединяване" ще БЪДЕ "тоталното изчегъртване" на ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

Живко Илиев (София, 2022-02-23)

#182

Подкрепа на отстояването на независимостта и развитието на МГУ, усилията на академичната общност за утвърждаване на професионалната подготовка на кадри за минния бранш, утвърждаване на принципите за добро управление във висшето образование в страната

Ивелина Евгениева (София, 2022-02-23)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...