За отпадане на ограниченията за присъственото обучение в езиковите центрове

Коментари

#1803

Желая детето ми да посещава присъствено часовете по англижски език в училища Европа

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА (ПОПОВО, )

#1816

Подкрепям!

Иво Кралев (пловдив, )

#1823

Децата трябва да учат присъствено

Елизабета Добренова (Перник, )

#1830

Децата имат право на обучение и реалното пресъствие в школите е най- добрия начин на учене.

Соня Нейкова (Пловдив, )

#1833

Подписвам, защото желая синът ми Пламен Богданов да посещава уроците по английски език присъствено.

Радостина Богданова (Драгоман, )

#1850

Подписвам, защото онлайн обучението е неефективно

Людмила Симеонова (Шумен, )

#1854

Подписвам, защото присъственото обучение е по - ефикасно от обучението в електронна среда. Прекия контакт с учителя е изключително важен за ефективността на обучението.

Йорданка Мутова (Пазарджик, )

#1856

Искам детето ми да посещава езиков курс в училище Европа присъствието.

Йовка Рухи (Нови Пазар , )

#1857

Искам детето ми да посещава езиков курс присъстевено

Aйтен Ахмед (Нови пазар, )

#1860

желая детето ми да изучава чужд език в присъствена форма, при спазване на необходимите за целта мерки.

Светла Пенчева (Русе, )

#1862

Затова настояваме за незабавно отпадане на ограниченията до 5 човека в помещение за езиковите центрове за възрастовите групи, които посещават държавните училища след скрийнинг за Ковид 19

Валерий Григорев (Добрич, )

#1863

Подписвам за отпадане на ограниченията за присъственото обучение в езиковите центрове

Олена Сафонова (Добрич , )

#1866

Децата трябва да учат присъствено!!

Жанета Велинов (София, )

#1889

По този начин децата не могат да усвояват знанията. Непрекъснатото стоене пред компютъра води до разболяване на децата ни.

Красимира Великова (Троян, )

#1892

Не е редно здрави деца да учат онлайн. Няма я връзката с учителя и трудно се учи език така.

Елица Александрова (Червен бряг, )

#1900

Подкрепям присъственото обучение

Антоанета Георгиева (Стара Загора, )

#1902

Искам детето ми да учи в клас, а не електронно.

Милена Стоянова (Петрич , )

#1905

Най-доброто обучение е присъственото!

Цветелина Петрова (София, )

#1913

Няма логика ние да сме единственият бизнес, който няма възможност за присъствена работа

Силвия Димитрова (Пловдив, )

#1914

Съгласна съм детето ми да посещава езиков център, ако е тестване в училище и тестът му е негативен.

Полина Тодорова (Пловдив, )

#1915

Всяко дете има право на образование!

Антония Сербезова (София, )

#1917

Он лайн обучението не е ефективно

Лора Игнатова (София, )

#1926

Смятам, че мерките са прекалени.

Теменужка Иванова (Плевен, )

#1927

Трябва да се спре с потъпкването на българското образование!

Христо Мишев (София, )

#1932

Подписвам се, защото искам незабавно отпадане на ограниченията за присъствено обучение в езиковите центрове за ученици, които подлежат на ковид тестове в държавните училища

Тихомира Йорданова (Попово, )

#1933

Подписвам, защото желая децата да се обучават в реална среда. Среда, в която всеки може да изяви себе си открито, а не през екрана на монитора. Езикът е средство за общуване по между си, част от което са емоциите, жестовете и живият контакт.

Ваня Минова (Пловдив, )

#1934

Защото съм учащ и онлайн обучението - не е по-добро и на същото ниво, както присъственото.

Деян Димитров (Русе, )

#1947

Децата трябва да учат присъствено!

Жана Тотева (Велико Търново , )

#1951

Подписвам, защото мисля че след като са в присъствена форма на обучение в училище е безмислено онлайн обучението в школи.

Галина Тончева (Стара Загора, )

#1958

Децата ни нищо не учат като са онлайн

Диана Христова (Попово, )

#1969

Подписвам, защото искам детето ми да ходи присъствено .

Татяна Василева (Ловеч, )

#1978

Защото съм против обучението от разстояние

Катерина Кузманова (Петрич, )

#1979

Децата трябва да учат в присъствена среда

Павлина Иванова (Ловеч, )

#1987

Не желая детето ми да се превръща в робот. Хората са социални същества и имат нужда от жив контакт. Освен това децата имат нужда от движение, а престоят у дома пред компютъра не им го осигурява.

Милкана Сапаревска (София, )

#1988

Не желая повече децата да са изолирани .

Надежда Велчева (Пловдив , )

#1990

Ученето на език онлайн е неефективно и децата губят интерес и желание. Групите в езиковите школи обикновено са с до 10 деца. Каква е разликата дали на заниманието ще бъдат 5 или 7? Сега тярбва да се въртим през седмица и детето ми не желае повече да взиза в онлайн заниманията, при положение, че предния ден са го тествали в училище.

Галина Димитрова (Пловдив, )

#1995

Подписвам се, защото искам всички деца да учат присъствено!

Blagovesta Boyanova (София, )

#1996

Онлайн обучението , не е качествено обучение, децата нямат живата връзка , живият контакт...

Диана Янакиева (Горна Оряховица, )

#2000

Децата трябва да учат присъствено в езиковите центрове.

Галина Костадинова (Варна, )Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...